Bortskaffelse af affald fra Covid-19 testcentre

Der er i Aalborg Kommune etableret både offentlige og private testcentre for Covid-19. I testcentrene produceres en del affald (herunder podepinde og testkits), som skal bortskaffes forsvarligt.

Jf. Arbejdstilsynets information til teststederne om COVID-19 kan podepinde, testkits inkl. overskydende væske ud fra en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut håndteres som restaffald, såfremt det er forsvarligt emballeret – se nedenstående link:

https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/covid-19/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/information-til-teststeder-om-covid-19-og-biologisk-arbejdsmiljoe/

En forsvarlig håndtering, så affaldet kan bortskaffes som restaffald i Aalborg Kommune, kan fx være:

  • Podepinde, testkit og andet testudstyr kommes tilbage i originalemballagen, inden de smides i skraldeposen.
  • Skraldeposerne fyldes kun halvt og presses aldrig sammen.
  • Poserne lukkes forsvarligt (evt. med yderpose) inden de kommes i en containeren til restaffald.
  • Handsker, overtrækskitler, masker og engangs-øjenbeskyttelse kan også bortskaffes som restaffald.

 

Er der spørgsmål til dette, kan de rettes til Aalborg Forsyning: renovation@aalborgforsyning.dk

Nedgravede containere i Aalborg og Nørresundby

Frem til 2023 etablerer vi 300 affaldsøer med sammenlagt 1.000 nedgravede containere i Aalborg midtby og Nørresundby midtby.

Billede af nedgravede containere
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen