Tilmeld afhentning

Her har du mulighed for at tilmelde din virksomhed vores indsamlingsordninger for restaffald, klinisk risikoaffald, farligt affald og elektronikaffald.

Tilmeld tømning af restaffald

Tilmeld afhentning af restaffald

Enhver virksomhed eller kommunal institution, der producerer restaffald, er forpligtet til at være tilsluttet ordningen for indsamling af restaffald.

Indsamling af farligt affald

Tilmeld afhentning af farligt affald

Vi tilbyder virksomheder, der producerer farligt affald, at få det afhentet på adressen, hvis ikke I vil køre på genbrugspladsen. 

Indsamling af elektronik affald

Tilmeld afhentning af elektronik

Vi tilbyder afhentning af virksomhedens elektronikaffald og leje af bur til elektronik.

indsamling af klinisk risikoaffald

Tilmeld afhentning af klinisk risikoaffald

Virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilslutte sig vores indsamlingsordning.

Afhentning af genanvendeligt affald

Tilmeld afhentning af genanvendeligt affald hos kommunale institutioner

Kommunale institutioner skal være tilmeldt vores indsamlingsordning for papir, plast, metal og flasker. Vi tilbyder forskellige containertyper til de enkelte affaldstyper. 

genanvendeligt affald

Tilmeld afhentning af genanvendeligt affald hos virksomheder

Virksomheder kan tilmeldes afhentning af genanvendeligt affald. Tilbuddet gælder virksomheder, der har en affaldsmængde svarende til en husstands.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen