Tilmeld tømning af genanvendeligt affald

Afhentning af genanvendeligt affald hos virksomheder

Virksomheder med mindre mængder genanvendeligt affald kan tilmeldes vores indsamlingsordning for papir, pap, plast, metal , mad- og drikkekartoner og glas. Pris og tømningstidspunkt er afhængigt af affalds- og containertype.

Se prisen i det gældende takstblad

Hvad er genanvendeligt affald?

Genanvendeligt affald er plast, metal, pap, papir og flasker. Hvis I har større dele af plast, metal eller pap, kan det afleveres på genbrugspladsen mod betaling af gebyr.

Det er kun virksomheder, der er tilknyttet fuldt nedgravede containere, der kan komme af med glas. Vi leverer ikke containere til glas.

Info ikon

Praktiske informationer

Vi tilbyder forskellige typer containere til de enkelte affaldstyper. Kontakt os for at høre mere om løsninger og containertyper. 

Tilbud om afhentning af genanvendeligt affald gælder virksomheder, der har en affaldsmængde svarende til en husstands i art og mængde - eksempelvis fra mindre kantiner.

Levering

Vi leverer containeren på virksomhedens adresse.

Placering

Når I har modtaget containeren, skal I huske at placere den et sted, som er let tilgængeligt for vores skraldemænd. 

Tømning

Tidspunktet for tømning afhænger af den enkelte affaldstyper og typen af container, som du vælger. 

Anvendelse

Rent og tørt papir
Papir skal være rent og tørt, ellers kan det ikke genanvendes. 

Tømt emballage
Plast- og metalemballage samt glas og flasker skal være tømt og uden madrester.

Maks. opfyldning

Containeren må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes. Det er vigtigt for at undgå skadedyr. 

Tilmeld afhentning af genanvendeligt affald 

Ring til os på 9815 6566 eller udfyld formularen - husk at oplyse:

  • Virksomhedens navn
  • CVR
  • Adresse
  • Telefonnummer og mail 
  • Containertype og -størrelse 

 

Relaterede emner

Tømningsordninger

Tilmeld afhentning af restaffald

Her kan du læse mere om containerstørrelse, dine muligheder og prisen for tømning. 

Nedgravede container

Etabler nedgravede containere

Vi vejleder omkring placering af containerne i forhold til gældende love og krav samt hjælper med at beregne den rette containerstørrelse.

Sortering

Download sorteringsguiden

Er du i tvivl om, hvordan affaldet skal sorteres, så er der heldigvis hjælp at hente i sorteringsguiden. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen