Stemningsbillede

Miljø og arbejdsmiljøredegørelser

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne beskriver virksomhedens væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold og det arbejde, der er sat i værk for at reducere påvirkningerne. Derudover beskrives de væsentligste ressourceforbrug, udledninger og det fremadrettede miljø- og arbejdsmiljøarbejde i form af politik, mål og handlingsplaner.

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Aalborg Forsyning

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne præsenterer Aalborg Forsynings og Miljø og Energiforvaltningens miljø- og arbejdsmiljøindsats (med de opnåede resultater) og er et element i miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen efter ISO 14001 og 45001. Miljø- og arbejdsredegørelserne viser vores kunder, investorer og myndigheder, at virksomheden løbende arbejder for at opnå forbedringer i vores miljø- og arbejdsmiljø praksis. 

Fra 2021 laves der ikke længere miljøredegørelser. Vi er derimod gået over til CSR-redegørelser. Læs mere om vores arbejde med CSR.

Vil du læse vores miljø- og arbejdsmiljøredegørelser?

Skriv til os, hvilke år du ønsker redegørelser fra, så sender vi dem hurtigst muligt. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen