Stemningsbillede

Miljø og arbejdsmiljøredegørelser

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne beskriver virksomhedens væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold og det arbejde, der er sat i værk for at reducere påvirkningerne. Derudover beskrives de væsentligste ressourceforbrug, udledninger og det fremadrettede miljø- og arbejdsmiljøarbejde i form af politik, mål og handlingsplaner.

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Aalborg Forsyning

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne præsenterer Aalborg Forsynings og Miljø og Energiforvaltningens miljø- og arbejdsmiljøindsats (med de opnåede resultater) og er et element i miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen efter ISO 14001 og 45001. Miljø- og arbejdsredegørelserne viser vores kunder, investorer og myndigheder, at virksomheden løbende arbejder for at opnå forbedringer i vores miljø- og arbejdsmiljø praksis. 

Fra 2021 laves der ikke længere miljøredegørelser. Vi er derimod gået over til CSR-redegørelser. Læs mere om vores arbejde med CSR.

Vil du læse vores miljø- og arbejdsmiljøredegørelser?

Skriv til os, hvilke år du ønsker redegørelser fra, så sender vi dem hurtigst muligt. 

* krævet

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen