Stemningsbillede

Miljø og arbejdsmiljøredegørelser

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne beskriver virksomhedens væsentligste miljø- og arbejdsmiljøforhold og det arbejde, der er sat i værk for at reducere påvirkningerne. Derudover beskrives de væsentligste ressourceforbrug, udledninger og det fremadrettede miljø- og arbejdsmiljøarbejde i form af politik, mål og handlingsplaner.

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse for Aalborg Forsyning

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne præsenterer Aalborg Forsynings og Miljø og Energiforvaltningens miljø- og arbejdsmiljøindsats (med de opnåede resultater) og er et element i miljø- og arbejdsmiljøcertificeringen efter ISO 14001 og 45001. Miljø- og arbejdsredegørelserne viser vores kunder, investorer og myndigheder, at virksomheden løbende arbejder for at opnå forbedringer i vores miljø- og arbejdsmiljø praksis. 

Nedenfor kan du downloade miljø- og arbejdsredegørelserne for 2020 fra hver division i Aalborg Forsyning. Tidligere miljø og arbejdsmiljøredegørelser kan rekvireres ved at kontakte vores kundeservice på: Tlf. 9982 8299 eller på e-mail: kundeservice@aalborgforsyning.dk.

Fra miljøredegørelse til CSR-redegørelse

Fra 2021 laves der ikke længere miljøredegørelser. Vi er derimod gået over til CSR-redegørelser. Læs mere om vores arbejde med CSR.

Download CSR-redegørelse for 2021

Vil du læse mere om Aalborg forsyningspolitikker og certificeringer?

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen