For VVS-installatøren

Arbejde med gasinstallationer må kun udføres af dig som autoriseret VVS-installatør. Her kan du se installationsvejledninger, læse hvordan du anmelder bygasinstallationer, købe materialer og få gratis råd og vejledning på bygasområdet. 

Installationsvejledning for bygas

Bygasinstallationer er forsynet med en gasmåler til afregningsformål. Bygasmåleren leveres og opsættes gratis af os. Se vores vejledning for bygasinstallationer.

Køb materialer til bygasinstallationer

Køb materialer til bygasinstallationer

Køb en række materialer til bygasinstallationer direkte hos os.

Anmeld arbejde på bygasinstallationer

Anmeld arbejde på bygasinstallationer

Læs om dit ansvar som VVS’er ved ændring eller nyanlæg af bygasinstallationer.

CE-mærkning

Hold øje med CE-mærkning og godkendelse

Undersøg om det gasforbrugende apparat er godkendt og korrekt mærket (CE-) til bygas, inden du påbegynder installationen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen