Afhentning af farligt affald

Tilmeld afhentning af farligt affald 

Virksomheder, der har farligt affald, kan enten aflevere det på genbrugspladsen eller tilmeldes vores tilbud om afhentning af farligt affald på jeres adresse.

Hvad er farligt affald?

Vi skelner mellem farligt affald og klinisk risikoaffald. Farligt affald er affald, som er kendetegnende ved at være sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, eksplosivt, ætsende eller giftigt. 

Info ikon

Praktiske informationer

Virksomheder, der er tilmeldt genbrugspladsordningen, kan aflevere op til 200 kilo farligt affald pr. år på genbrugspladsen. Vil I hellere slippe for at køre på genbrugspladsen, kan I tilmelde jer vores indsamlingsordning. 

2 muligheder for afhentning

Under 50 kilo 

Har I under 50 kilo farligt affald om året, kan I få det afhentet af os på en fast dag. 

Over 50 kilo 

Har I over 50 kilo farligt affald om året, kan I benytte vores ringeordning., hvor vi afhenter efter aftale med jer. 

Prisen

Prisen for afhentning af farligt affald afhænger af, om I har mere eller mindre end 50 kilo om året. Herudover betaler I den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til destruktions- og deponeringsanlægget. 

Se prisen i det gældende takstblad.

Tilmeld afhentning af farligt affald

Ring til os på 9815 6566 eller udfyld kontaktformularen med:

  • Firmanavn
  • CVR
  • Adresse
  • Telefonnummer og mail 

Relaterede emner

Afhentning af restaffald

Tilmeld afhentning af restaffald

Enhver virksomhed eller kommunal institution, der producerer restaffald, er forpligtet til at være tilsluttet en ordning for indsamling af restaffald.

Afhentning af elektronik

Tilmeld afhentning af elektronik

Vi tilbyder afhentning af virksomhedens elektronikaffald og leje af bur til elektronik.

Afhentning af klinisk risikoaffald

Tilmeld afhentning af klinisk risikoaffald

Virksomheder, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilslutte sig vores indsamlingsordning.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen