Klinisk risikoaffald

Tilmeld afhentning af klinisk risikoaffald

Producerer jeres virksomhed klinisk risikoaffald? Tilmeld jer vores tømningsordning, så I er sikre på, at I kommer forsvarligt af med affaldet. Prisen for afhentning af klinisk risikoaffald afhænger af, hvor ofte du vil have afhentet. I kan også vælge at indlevere jeres affald hos os. 

Hvad er klinisk risikoaffald? 

Klinisk risikoaffald kan være affald fra hospitaler, fødeklinikker, behandlingsinstitutioner, hjemmeplejeordninger, praktiserende læger, tandlæger og dyrlægeklinikker samt praktiserende jordemødre.

Eksempler på klinisk risikoaffald:

  • Kanyler, skalpeller og smadret glas
  • Forbindinger, blodposer m.m.
  • Biologisk affald 
Info ikon

Vælg afhentning

I vælger selv, hvor ofte I vil have afhentet klinisk risikoaffald.

Vælg mellem

Ugentligt

14-dages 

Månedlig 

Kvartalsvis

Halvårlig

Årlig

Hvert 3. år

Se tømningskalenderen. 

Tilmeld afhentning af klinisk risikoaffald  

Udfyld kontaktformularen med:

  • Firmanavn
  • CVR
  • Adresse
  • Telefonnummer og mail 
  • Ønsket afhentningsfrekvens 

Relaterede emner

Afhentning af restaffald

Tilmeld afhentning af restaffald

Enhver virksomhed eller kommunal institution, der producerer restaffald, er forpligtet til at være tilsluttet ordningen for indsamling af restaffald.

Afhentning af farligt affald

Tilmeld afhentning af farligt affald

Vi tilbyder virksomheder, der producerer farligt affald, at få det afhentet på adressen, hvis ikke I vil køre på genbrugspladsen. 

Afhentning af elektronik

Tilmeld afhentning af elektronik

Vi tilbyder afhentning af virksomhedens elektronikaffald og leje af bur til elektronik.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen