Fjernvarmedeklaration

Her finder du vores fjernvarmedeklaration, der viser de samlede emissioner for det seneste år. Deklarationen viser, hvordan du som fjernvarmekunde påvirker miljøet med dit varmeforbrug.

Bliv klogere på, hvordan produktion af fjernvarme påvirker miljøet

Fjernvarmedeklarationen nedenfor er baseret på data fra 2023 og følger Dansk Fjernvarmes branchestandard, som benytter 200%-metoden. Deklarationen udarbejdes én gang om året, når årstegningerne er klar ultimo februar 2024.

Deklarationen har til formål at sikre, at du som kunde hos Aalborg Forsyning kan få indsigt i, hvordan fjernvarmen fremstilles, og hvilke miljøpåvirkninger der er forbundet med produktionen. 

Som varmekunde hos Aalborg Forsyning kan du også bruge data på denne side til at beregne, hvordan dit eget forbrug af fjernvarme påvirker miljøet.

Brændselsfordelingen i procent (100% i alt)

Typer brændsel Procentandel
Kul 38,8 %
Olie 10,3 %
Naturgas 10,4 %
Biogas 0,4 %
Slam 0,04 %
Træ og biomasse 2,5 %
El 4,7 %
Affald 8,6 %
Brændselsfrit 24,3 %

Andel af vedvarende energi i fjernvarme

Fjernvarmeleverandører VE Varme (GJ)
Elkedel - Norbis Park 146.074
Kyoto - Norbis Park 599
Nordværk I/S 1.260.090
Aalborg Portland A/S 1.023.982
Renseanlæg Øst 8.726
Renseanlæg Vest 4.978
Aalborg Krematorie 5.088
Ulsted Biogas ApS 6.338
IKEA Aalborg 7.545
Andre varmeleverandører 994
   
Total varmelevering (GJ) 6.835.907
   

Procent VE andel

36,1%

Miljødeklaration - fjernvarmens samlede emissioner til atmosfæren

Emissioner Udledning pr. GJ Udledning pr. kWh
CO2 (Kuldioxid -drivhusgas) 33,65 kg/GJ 121,12 g/kWh
CH4 (metan -drivhusgas) 0,87 g/GJ 3,13 mg/kWh
N2O (Lattergas – drivhusgas) 0,41 g/GJ 1,49 mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO2-ækvivalenter) 33,78 kg/GJ 121,61 g/kWh
SO2 (Svovldioxid) 2,92 g/GJ 10,52 mg/kWh
NOx (Kvælstofilter) 20,06 g/GJ 72,22 mg/kWh
CO (Kulilte) 9,41 g/GJ 33,86 mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,64 g/GJ 2,30 mg/kWh
Partikler (TSP) 1,38 g/GJ 4,97 mg/kWh

Download fjernvarmedeklaration for 2023

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen