Ny ordning for asbestaffald i 2024

Nye regler for aflevering af asbestaffald – fra den 1. juni 2024

Fra den 1. juni 2024 træder en ny ordning i kraft for aflevering af asbestaffald i Aalborg Kommune. Den nye ordning gælder for alt asbestaffald, inkl. alle typer eternitplader, da der ikke umiddelbart kan skelnes mellem asbestholdige og ikke asbestholdige eternitplader.

Du kan fra denne dato bestille afhentning af emballeret asbestaffald hjemme hos dig eller ved din virksomhed. Desuden vil det være muligt at aflevere små mængder emballeret asbestaffald på genbrugspladserne i Storvorde og Nørresundby.

Den nye ordning træder i kraft for at passe på dig og vores medarbejdere.

OBS. Fra d. 1. juni 2024 vil det ikke være muligt at aflevere asbestaffald på de følgende pladser; Over Kæret, Nibe, Gandrup og Hou.

Hvad er asbest?

Asbest er et naturligt forekommende materiale og findes i flere forskellige byggematerialer. Da asbest ikke kan brænde, og tåler temperaturer op til 900 grader, har det været brugt i vid udstrækning frem til 1990’erne.

Støvet fra asbestholdige materialer indeholder fibre i form af små nåle, og det er dem, der er skyld i, at det ikke længere er lovligt at anvende asbest, da støvet kan give kroniske lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Asbestfibrene er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

Affald som indeholder asbest kan f.eks. være: bløde lofts- og vægplader, filtre og filterposer, isoleringsmateriale, fliseklæb, eternittagplader og skifereternittagplader. Læs mere her: Asbest-huset.dk

Relaterede emner

Har du Farligt affald?

Vi tilbyder virksomheder, der producerer farligt affald, at få det afhentet på adressen, hvis ikke I vil køre på genbrugspladsen. 

Tilmeld afhentning af restaffald

Enhver virksomhed eller kommunal institution, der producerer restaffald, er forpligtet til at være tilsluttet ordningen for indsamling af restaffald.

Se åbningstiderne for vores genbrugspladser

Find din nærmeste genbrugsplads og se vores åbningstider.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen