Stemningsbillede

Har du noget at fortælle os?

Aalborg Forsyning har etableret en whistleblowerordning og et dialogforum for samfundsansvar, som har til formål at øge nuværende og tidligere ansattes og forretningsrelationers mulighed for at ytre sig om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i Aalborg Forsyning eller hos Aalborg Forsynings forretningsrelationer.

Formålet med den etablerede whistleblowerordning og dialogforum for samfundsansvar er, at du kan ytre dig uden at frygte for negative ansættelsesretlige eller kontraktretlige konsekvenser.

Ordningen kan anvendes af alle nuværende eller tidligere ansatte, forretningsrelationer og ansatte hos forretningsrelationer til i god tro at indberette begrundede mistanker og bekymringer om Aalborg Forsynings ansatte og forretningsrelationer, herunder også forhold/bekymringer inden for Aalborg Forsynings CSR-politik og Code of Conduct for forretningsrelationer.

Ordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og forhold mv. Forhold bør således i første omgang søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personaleafdelingen eller din tillidsrepræsentant.

Du kan indberette til Aalborg Forsynings whistleblowerordning og dialogforum for samfundsansvar uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysningerne via Aalborg Forsynings digitale indberetningssystem uden at angive dine kontaktoplysninger. Du skal dog være opmærksom på, at det kan svække muligheden for at få en sag oplyst tilstrækkeligt.

Lederen af Aalborg Forsynings juridiske team har ansvaret for en forsvarlig og uafhængig varetagelse af whistleblowerordningen. Dialogforum for samfundsansvar drives af Aalborg Forsynings CSR-funktion.

Ønsker du at læse mere om, hvordan vi håndterer indberetninger, kan du finde Aalborg Forsynings whistleblowerpolitik nedenfor.

For ansatte hos Aalborg Renovation henvises til Aalborg Kommunes whistleblowerordning.

Aalborg Forsynings whistleblowerpolitik

I forbindelse med behandlingen af din indberetning kan der være behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har indberettet oplysninger uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via det digitale indberetningssystem.

Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra os.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen