Tilslutning af byggevand

Tilslutning af byggevand ved byggeri

Ved levering af byggevand i forbindelse med byggeri, er det vigtigt, at du kontakter os i god tid, da der kan være længere leveringstid afhængigt af de lokale forhold. 

Hvornår er byggevand en mulighed?

Hvis den permanente tilslutning af vand til bygningen kan etableres og benyttes under byggefasen, er det ikke nødvendigt at etablere en tilslutning til byggevand. 

Ved byggeri, bortset fra opførelse af parcelhus, skal VVS-installatøren installere en byggevandsmåler i termobrønden efter vores anvisninger, så vandforbruget i byggeperioden bliver målt. Byggevandsmåleren leveres af os og leveres retur til os, når byggeriet er færdigt. 

Hvad skal du gøre som bygherre?

 • Du skal bede VVS-installatøren ansøge
  Du skal få din VVS-installatøren til at bestille tilslutning af byggevand via vores stikledningsbegæring. 
 • Du skal anvende en frostsikret brønd
  Du skal sikre, at der etableres midlertidig målerinstallation i en frostsikker standard plastbrønd med isoleret dæksel såkaldt termobrønd.
 • Du skal være færdig, før vi begynder
  Du skal sikre, at ledningsarbejdet og målerbrønd sættes inde på matriklen, inden stikket etableres.
 • Du skal overholde standarden DS 439
  Du har pligt til at sikre, at VVS-installatøren etablerer tilbagestrømningssikring jævnfør DS 439 ved Byggevandsinstallationer.
 • Du skal sikre byggevandsmåleren sendes retur til os
  VVS-installatøren afhenter byggevandsmåleren og levere måleren retur til os, når arbejdet er afsluttet. 

Hvad leverer vi som forsyningsselskab?

 • Vi leverer stikledning m.m.
  Vi leverer stikleding frem til skel, stophane og vandmåler, som din installatør afhenter og monterer. Vi sørger også for at afbryde den midlertidige tilslutning ved endt anvendelse, hvorfor det er vigtigt, at du giver os en tilbagemelding på projektets afslutning.  
 • Vi behandler din sag inden for 4-6 uger
  Du kan forvente en sagsbehandlingstid på 4-6 uger og en leveringstid på 2-4 uger.

Hvad er prisen?

Alle omkostninger til etablering og afbrydelse af byggevand faktureres. Midlertidig vandleverance mindre end 20 m2 i byggeperioden afregnes dog efter et fastbidrag. 

Prisen omfatter: 

 • Betaling af fast pris for etablering og afbrydelse af byggevandsstik
 • Abonnement
 • Betaling for vandforbrug under byggeperioden jævnfør takstblad

Se priser i vores gældende takstblad

Hør mere om tilslutning af byggevand ved byggeri

Uddfyld formularen, så giver vi dig svar på dine spørgsmål. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen