Stemningsbillede

Tilmeld viceværtordning

Hvad er Viceværtordningen?

Der er rent praktisk tale om et samarbejde med en lokale vicevært, hvor vi sammen sørger for, at der bliver sorteret mest muligt affald. Farligt affald kan f.eks. være maling, kemikalier, opløsningsmidler, spraydåser og kosmetik. Elektronikaffald kan f.eks. være TV og radio, computerudstyr, små el-apparater, batterier, lysstofrør og lavenergipærer. Viceværten modtager, sorterer og opbevarer affaldet fra beboerne, indtil vi kommer og afhenter det efter nærmere aftale med viceværten. 

Info ikon

Praktiske informationer

Opbevaring

Vi udleverer udstyr til opsamling af farligt affald og elektronikaffald. Til elektronikaffald stiller vi trådbure til rådighed. Udstyret vi leverer til farligt affald er spændelågsfade (tønder) i størrelser fra 60 – 200 liter alt efter behov. Desuden leverer vi en pallerist, som kan opsamle muligt spild fra beholderne.

Placering

Ved afhentning af affaldet skal det placeres let tilgængeligt. Det betyder, at vores chauffør skal kunne køre hen til affaldet og læsse det på lastbilen uden hindringer.

Afhentning

Hvordan og hvor tit affaldet skal afhentes, aftaler vi med den enkelte boligforening eller vicevært.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen