Vand til sprinkleranlæg

Tilslutning af vand til sprinkleranlæg 

Vi giver dig et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi leverer - og hvad det koster, når du skal have installeret vand til sprinkleranlæg. 

Hvad skal du gøre?

 • Du skal overlade arbejdet til VVS-installatøren
  Du skal få en autoriseret VVS-installatør til at udføre arbejdet for dig og bestille tilslutning via vores stikledningsbegæring til hhv. sprinklerstik og brugsvandsstik. 
 • Du skal vælge dimensionen på stikledningen
  Som bygherre kan du selv vælge, hvilken dimension, du vil have på stikledningen til almindelig vandforsyning. Stikledningen til sprinkleranlægget kan du ikke få større dimension end den eksisterende forsyningsledning.
 • Du skal ikke etablere vandmåler på stikledningen 
  Når du etablerer et sprinkleranlæg, skal du betale et fast årligt dyseafgift. 
 • Du skal afholde diverse udgifter 
  Du skal afholde alle nødvendige udgifter til evt. opdimensionering af det bagvedliggende anlæg såfremt ønsket.  
 • Du skal betale, før du graver 
  Du skal betale tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag, før din VVS-installatør pågynder gravearbejdet på din grund. 
 • Du skal dokumentere installationen og overholde krav
  Du bør sikre, at din VVS-installatør dokumenterer sit arbejde med en komplet tegning over alle indvendige og udvendige vandinstallationer, når han/hun er færdig med sit arbejde. Du skal sikre, at sprinkleranlægget overholder krav i vores Vandregulativ afsnit 8.2.2 Brandtekniske installationer. 
 • Du skal overholde gældende normer for indretning af sprinkleranlæg
  Forsyning til sprinkleranlæg skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg f.eks. DBI retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg.

Læs hvad du mere har ansvaret for som ansøger

Hvad gør vi som forsyning?

 • Vi leverer vandledning m.m.
  Vi sørger for at levere vandledninger i vejarealet, stikledning med stophane frem til skel og etablere to kvarterventiler på forsyningsledningen og stophane på sprinklerledningen. 

Hvad er prisen?

Du skal som ansøger afholde alle nødvendige udgifter til evt. opdimensionering af det bagvedliggende anlæg såfremt ønsket.  

Når du etablerer et sprinkleranlæg, skal du betale et fast årligt dysebidrag. Derfor skal der ikke vandmåler på stikledningen til sprinkleranlægget. Herudover betaler du tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag

Husk at at betale tilslutningsbidrag og stikledningsbidrag, før vi sætter arbejdet i gang. 

Hør mere om tilslutning af vand til sprinkleranlæg 

Udfyld formularen, så giver vi dig svar på dine spørgsmål. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen