MAP'N TREAT - 360° tjek af miljøskadelige stoffer i vandmiljøet

Nyt udviklingsprojekt skal spore kilderne til miljøfarlige stoffer i det samlede vandkredsløb og finde den bedste teknologi til rensning.

Tid til en fælles digital indsats

PFAS og andre miljøfremmede stoffer truer vores vandmiljø. Rundt i kommuner og industrier arbejdes der ihærdigt for at begrænse og måle på udledningen af skadelige stoffer. De anvendte metoder er ikke harmoniseret og kun delvist digitaliseret. En stor del af de data, man har indsamlet gennem årene, findes kun i fysiske papirer. Det gør det svært at få et samlet billede af udledningen af miljøskadelige stoffer i vandmiljøet.

Derfor er der behov for en digitalisering af data, der kan give et bedre overblik over situationen på tværs af industrier og kommunegrænser. På den måde kan vi lære af hinanden, og det bliver lettere at sætte ind med både forebyggelse og rensning.

MAP'N TREAT er et nyt udviklingsprojekt, der skal give sporing og bekæmpelse af miljøskadelige stoffer i vandet et digitalt skub.

"Medicinrester, PFAS, pesticider og andre miljøfarlige stoffer hører hverken hjemme i grundvandet eller vandmiljøet. Hvis vi skal fjerne de miljøfarlige stoffer, skal der ske hurtig og effektiv kildesporing, og der skal udvikles og testes ny teknologi til målrettet rensning." Citat: Birthe Dilling, Spildevandschef hos Aalborg Forsyning

MAP'N TREAT projektet vil hele vejen rundt

MAP'N TREAT projektet er et samarbejde mellem Aalborg Forsyning, Hjørring Vandselskab A/S, Aalborg Universitet, Aalborg Kommune og Krüger A/S. Sammen ønsker vi at skabe reelle miljøforbedringer og gøre Danmark til førende inden for udvikling og implementering af nye vandbehandlingsteknologier.

Projektet har til formål at finde nye effektive metoder til at spore, hvor de skadelige stoffer i det samlede vandmiljø kommer fra og bekæmpe dem med effektiv rensning. Vi vil kortlægge de skadelige stoffer, finde ud af hvem der udleder dem og komme med en effektiv løsning  på en rensning af vandet.

Konkret vil vi:

  • Finde en metode, der kan kortlægge miljøfremmede stoffer i det samlede vandmiljø – altså både i spildevand og i naturen
  • Finde en metode til at spore, hvem og hvad der udleder de skadelige stoffer
  • Præsentere en renseteknologi, som løbende kan rense for skadelige stoffer i vores forsyningsområde. Metoden skal kunne anvendes af virksomheder, der selv står for udledning af miljøfremmede stoffer.

Tankerne bag projektet er, at en kombination af effektiv kildesporing og målrettet rensning af vandet vil give en fremtidssikret og mere effektiv bekæmpelse af skadelige stoffer i vores vand. For at finde frem til den mest effektive rensningsløsning vil vi teste forskellige eksisterende teknologier. Den udvalgte renseløsning vil blive bearbejdet, så den er let at implementere og skalere for de virksomheder, der skal bruge den.

Relaterede emner

BIOKIN - bekæmpelse af lattergas i spildevandet

Projektet har til formål at bekæmpe latterlas, der er en drivhusgas, på vores renseanlæg

Sammen passer vi på grundvandet

Grundvandssamarbejde Aalborg er en forening af 36 medlemsvandværker, der i fællesskab og i tæt dialog har fokus på grundvandsbeskyttelse

Årets vand i tal 2022

Vi kontrollerer løbende vandkvaliteten på vandværkerne og ved forbrugerne for at sikre, at drikkevandet overholder kvalitetskravene.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen