Minirenseanlæg

Forbedret spildevandsrensning

Hvis din ejendom ligger ude på landet og har modtaget påbud om forbedret spildevandsrensning, så er det muligt at ansøge om kontraktligt medlemskab hos Aalborg Forsyning. Vi giver her et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi sørger for - og hvad det koster for dig.

Er du blevet pålagt at forbedre spildevandsrensningen? 

Spildevand fra din ejendom udledes til et vandløb eller en sø, hvor Aalborg Kommune er blevet pålagt at forbedre miljøtilstanden. Din nuværende spildevandsrensning lever ikke længere op til de gældende krav, og skal derfor forbedres til gavn for borgere, dyreliv og planteliv.

Hvad skal du gøre på din grund?

 • Du skal sørge for tilkoblingen
  Du skal selv sørge for at koble dine egne afløb til renseløsningen. Denne tilkobling er ikke en del af tilbuddet fra os. Det er en autoriseret kloakmester, der skal gøre dette.
 • Du skal sikre korrekt brug
  Du må kun lede husspildevand til renseløsningen. Regnvand eller spildevand fra eksempelvis husdyrbrug må ikke ledes til renseløsningen. Din kloakmester kan rådgive dig om regnvandshåndtering.

Hvad gør vi som forsyning? 

 • Vi sikrer lovgivningen overholdes
  Vi sørger for, at spildevandsrensningen på din ejendom lever op til kommunens krav.
 • Vi etablerer ny renseløsning
  Vi etablerer en renseløsning på din grund. 

Læs om krav til placering og mulighed for egen løsning 

Hvad er processen? 

 1. Hvis du ønsker at indgå et kontraktligt medlemskab, kan du kontakte os via nedenstående formular. Hvis du ønsker at etablere dit eget minirenseanlæg, nedsivningsanlæg, sandmile eller lignende skal du kontakte Aalborg Kommune. Læs mere om dine muligheder.
 2. Kontrakten indgås.
 3. Vi kontakter dig og sørger for etablering af renseløsningen på din grund.
 4. Du skal sørge for at få en autoriseret kloakmester til at koble dine afløb til renseløsningen.
 5. Vi sender dokumentation til Aalborg Kommune og sørger for udledningstilladelse.
 6. Kloakmesteren meddeler Aalborg Kommune, at anlægget er tilsluttet.

Hvad er prisen? 

Du skal selv betale kloakmesteren for tilslutningen. Vi betaler for etableringen af renseløsningen, hvis du indgår et kontraktligt medlemskab. Herudover skal du betale: 

 • Tilslutningsbidrag pr. boligenhed
 • Vandafledningsbidrag 
 • Abonnement 
 • Bundfældningstank 
 • Strøm til renseanlægget 

Ansøg om kontraktligt medlemskab

Udfyld formularen med dine spørgsmål til separatkloakering. Så giver vi dig svar hurtigst muligt.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen