Stemningsbillede

Reducering af drivhusgas gennem overvågning og styring af renseanlæg

Lattergas er en drivhusgas. Og selvom gassen er en naturligt forekommende gas, er det vigtigt at begrænse de menneskeskabte udledninger af gassen så meget som muligt. For det er netop også med til at mindske forøgelsen af den miljøskadelige drivhuseffekt, som vi mennesker selv har været med til at skabe.

Baggrunden for reducering af lattergasemissionen fra vores renseanlæg

Lattergasproduktionen sker – under bestemte betingelser – som en naturlig del af den biologiske kvælstoffjernelse, der finder sted på vores renseanlæg, når vi renser dit spildevand. Udledningen af lattergas fra spildevandsrensning udgør i gennemsnit 48 % af renseanlæggenes samlede klimagasudledning.

Det er derfor nødvendigt at reducere denne mængde betragteligt for at indfri sektorens ambition om at blive klimaneutral i 2030. 

Formålet med projektet

  • At reducere lattergasproduktion fra spildevandsrenseanlæg. Ved at kombinere hurtige DNA-målinger med online driftsdata på en helt ny måde kan den biologiske kvælstofomsætningskinetik beregnes dynamisk.
  • Ved at sammenholde kvælstofomsætningens kinetik med lattergasproduktionen, bestemmes der en anlægsspecifik grænseværdi, der kan anvendes direkte som et helt nyt styringshåndtag.
  • Det forventes, at denne nye metode potentielt helt kan forhindre aerob lattergasproduktion i renseanlæg og bidrage afgørende til en klimaneutral vandsektor.

BIOKIN – biokinetisk lattergasreduktion

BIOKIN er navnet på vores vigtige og aktuelle projekt, som vi har startet i samarbejde med Krüger, BIOFOS og Lemvig Vand A/S. Projektet skal medvirke til at reducere lattergasproduktion fra renseanlæg. I projektet bliver der udtaget prøver af det aktive slam på renseanlæggene. Prøverne DNA-sekventeres for at kende sammensætningen af det mikrobielle samfund.

Sideløbende måler vi lattergasproduktionen i vores biologiske rensning. De to parametre anvendes til at beregne den forventede hastighed, hvormed lattergas produceres under kvælstofrensning – og vi vil herefter indføre en dynamisk styring af lattergasemission fra renseanlægget, der skal forsøge at reducere lattergasproduktionen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen