Spildevandskloakering

Spildevandskloakering 

Vi giver her et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi sørger for – og hvad det koster dig, hvis din ejendom skal spildevandskloakeres. 

Hvorfor spildevandskloakere?

Når din ejendom er spildevandskloakeret ender dit spildevand fra bl.a. toilet, håndvask og vaskemaskinen på renseanlægget i stedet for at nedsive eller blive udledt efter ophold i en bundfældningstank. Nogle områder er ikke miljømæssigt egnet til nedsivning af spildevand, og derfor vil spildevandskloakering forbedre sundheden og miljøtilstanden til gavn for borgerne, dyrelivet og plantelivet. 

Hvad skal du gøre?

 • Du skal sørge for kloakeringen på din egen grund
  Vi sørger for kloakeringen i vejen. Du skal med hjælp fra en autoriseret kloakmester sørge for at spildevandskloakere på din grund og koble det på vores stikledning ved skel. Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du etablerer eller ændrer på dit kloaksystem.
 • Du skal sikre kloakken kan renses
  Du skal også sørge for, at det er muligt at rense kloakken på din grund. Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer en rensebrønd ved skel. 
 • Du skal sørge for, at bundfældningstanken tages ud af drift
  Du skal selv sørge for, at din tank bliver taget ud af drift, når kloakken på din grund er tilsluttet. 
 • Du skal sørge for afledning af regnvand 
  Det regnvand, der falder på din grund, kalder vi overfladevand. Du skal også selv sørge for at håndtere overfladevand på din egen grund – enten ved nedsivning eller udledning til dræn, grøft eller vandløb. Du må ikke lede overfladevandet til spildevandsledningen.

Din kloakmester kan rådgive dig om både spildevandskloakering, rensebrønd og regnvandshåndtering.

Læs mere om håndtering af regnvand på Aalborg Kommunes hjemmeside

Hvad gør vi som forsyning? 

 • Vi graver i vejen
  Vi placerer som regel spildevandsrørene i vejarealet og fører et rør frem til dit skel, hvis ikke vi allerede har gjort det, når du begynder arbejdet på din grund. 
 • Vi tømmer tanken en sidste gang
  Vi planlægger en sidste tømning af din tank og giver dig besked om, hvornår det bliver.

Læs ofte stillede spørgsmål til betaling, praktik og proces 

 

Hvad er processen? 

 1. Vi undersøger mulighed for tilslutning og sender vores forslag hertil. Forslaget kan ses på minkloak.dk. Såfremt du har ønske om anden placering, giver du os besked indenfor oplyst tidsfrist, og vi tager en dialog med dig om placering.
 2. Vi etablerer stikledningen frem til skel på din grund og fremsender faktura, når vores arbejde er slut. 
 3. Din kloakmester spildevandskloakerer på din grund og kobler det på vores stikledning ved skel.
 4. Din kloakmester orienterer Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune om, at spildevandskloakeringen er udført og bundfældningstanken taget ud af drift via formularen for færdigmelding

Hvad er prisen? 

Du skal selv betale for arbejdet inde på din egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et bud på dine omkostninger. Herudover skal du betale: 

 • Tilslutningsbidrag pr. boligenhed
 • Vandafledningsbidrag 
 • Abonnement 

Læs prisen i detaljer i vores takstblad

Hør mere om spildevandskloakering 

Udfyld formularen med dine spørgsmål til spildevandskloakering. Så giver vi dig svar hurtigst muligt. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen