Farligt affald

Farligt affald kan gøre skade på mennesker og miljø og skal derfor sorteres korrekt. Gør miljøet en tjeneste og brug den røde kasse til dit farlige affald.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er blandt andet sprayflasker fra din hårlak og barberskum, batterier, elpærer, kemikalier, rengøringsmidler, maling- og olierester.

Fælles for denne type affald er, at det kan gøre skade på mennesker og miljø, hvis ikke vi håndterer og bortskaffer det korrekt. Det er derfor vigtigt, at du ikke sorterer farligt affald i dit restaffald, plast- og metalaffald eller sammen med andet affald.

Hvad må komme i den røde kasse til farligt affald?

Eksempler på affald du må komme i kassen:

 • Hårlak og spraydåser
 • Rengøringsmidler med faremærker
 • Medicin
 • Neglelak
 • Småt elektronik
 • Batterier og elpærer
 • Maling, lim og olierester
 • Sprøjtegift og benzin

Farligt affald er derimod ikke kanyler og lignende medicinske remedier, der kan stikke - de skal  i en særlig kanyleboks.

En god huskeregel er, at affald med faremærker må komme i kassen. Hvis du er i tvivl, kan du søge i vores online sorteringsguide.

 

Pas på vores medarbejdere

Kasserne til farligt affald håndsorteres af vores medarbejdere på genbrugspladserne og på sorteringsanlægget. Derfor er det vigtigt, at du placerer dit affald i kassen med omtanke, så det ikke udgør en fare for vores medarbejdere.

Af samme årsag må der ikke komme kanyler og andre medicinske remedier i kassen, som kan give stikskader og udgøre en sundhedsfare. Klinisk risikoaffald skal i stedet i en særlig kanyleboks til formålet.

Gode huskeråd til brug af kassen til farligt affald:

 • Luk emballagen forsvarligt og stil væsker oprejst, så det ikke siver ud.
 • Læg batterier og elpærer i hver sin lille pose og slå en knude på posen. Så er der ingen, der kommer til skade, hvis pæren går i stykker eller batteriet lækker.
 • Skriv tydeligt, hvad dit affald indeholder, hvis det ikke står på emballagen.
 • Luk låget på kassen, når du stiller den ud til tømning.

 

Relaterede emner

Hvad er klinisk risikoaffald?

Kanyler, insulinpenne og andet medicinsk udstyr, der udgør en sundhedsrisiko og smittefare skal i en særlig kanyleboks.

I 2024 skal du sortere madaffald

I sommeren 2024 skal vi til at sortere madaffald, men det betyder ikke, du får en ny container.

Har du styr på affaldssorteringen?

Det kan være svært at finde ud af, hvad du skal gøre med dit affald. Noget skal i containeren til genanvendeligt affald, andet skal i restaffald og noget tredje på genbrugspladsen. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen