Løbende dialog om beskyttelse af grundvandet

Vores drikkevand er sårbart. Derfor er det enormt vigtigt, at vi passer på det, så godt vi kan. Hvert år drager vores landbrugsspecialist derfor ud i felten for at gennemgå de arealer, hvor Grundvandssamarbejde Aalborg har aftaler om grundvandsbeskyttelse.

Samarbejde sikrer grundvandsbeskyttelsen

Vandværkerne i foreningen betaler til en fælles pulje, og foreningen prioriterer, hvornår kildepladserne for de enkelte vandværker bliver beskyttet. Dvs. at alle vandværker i foreningen - også vandværker der ikke direkte får beskyttelse - bidrager til beskyttelse af den fremtidige ressource. På den måde samarbejder vandværkerne om at sikre vandforsyningen til alle forbrugerne - også på sigt.

Grundvandssamarbejde Aalborg har aftaler om grundvandsbeskyttelse på ca. 1.500 hektar, som i løbet af sommerhalvåret bliver besøgt for at sikre aftaler. Ved den lejlighed møder vi de lodsejere eller forpagtere, der driver arealerne – og her er dialog og forståelse vigtige værktøjer til optimal beskyttelse af vores grundvand.

Tilsynet sikrer, at arealerne tæt på vores drikkevandsboringer bliver drevet i henhold til de aftaler, som Grundvandssamarbejde Aalborg har indgået med ejerne og betalt erstatning for. De betyder i praksis, at der er restriktioner for blandt andet anvendelse af gødning og pesticider. Derfor bliver gødningsregnskab, markbøger og logbøger gennemset for at sikre, at aftalerne overholdes.

Stemningsbillede

"Vores opgave er at sikre rent drikkevand gennem forhandling og indgåelse af aftaler om beskyttelse og ikke mindst tilsyn med aftalerne," fortæller Signe Krogh, naturgeograf og ansat i team Grundvandsbeskyttelse og Vandforsyningsstrategi. 

Om forening Grundvandssamarbejde Aalborg

Grundvandssamarbejde Aalborg er en forening af 36 medlemsvandværker. Sekretariatet for foreningen varetages af Aalborg Forsyning og er placeret i Strategisk Planlægning. Foreningens kerneopgaver tager afsæt i de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og kommunens Vandforsyningsplan.

 

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen