Kunstig intelligens på Renseanlæg Øst

På Renseanlæg Øst er vi med i et projekt, som har til formål at halvere lattergasudledningen fra danske renseanlæg ved styring via kunstig intelligens (AI). Det skal ske ved at bruge AI i styringen af renseprocessen. Det ser ud til, at brugen af AI også kan få andre positive afledte effekter.

Lattergas er den primære kilde til udledning af drivhusgasser fra renseanlæg. Lattergas opstår under de biologiske renseprocesser, og en del af gassen bliver udledt til atmosfæren. Sammen med syv andre renseanlæg rundt omkring i Danmark er vi på Renseanlæg Øst med i et projekt, hvor vi bruger AI til at hjælpe med styringen af renseanlægget med det formål at mindske udledningen af lattergas. Projektet blev sat i gang i efteråret 2023 og fortsætter i to år.  

Samspil mellem AI og mennesker

På Renseanlæg Øst har vi to renselinjer - én linje er med i projektet og én kører som tidligere, så vi kan se, hvilken forskel det gør at bruge AI i renseprocessen. Testlinjen bliver styret ved at gøre brug af en matematisk model, hvor vores medarbejdere på renseanlægget i samarbejde med virksomheden Krüger har givet forskellige inputs. Med udgangspunkt i disse inputs og de data, de mange målere og sensorer på renseanlægget hele tiden leverer, “lærer" AI anlægget og renseprocessen at kende og kan på den baggrund dynamisk styre anlægget.

Vores spildevandsoperatører, procesingeniører og laboranter, der til dagligt arbejder med rensningen af spildevandet på vores renseanlæg, følger løbende med i, hvordan AI klarer styringen.

"Når vi bruger kunstig intelligens, skal vi vænne os til at turde stole på, at AI måske kan forudse noget, som gør, at renseprocessen over en længere bane kører endnu mere effektivt. Både i forhold til at mindske udledningen af lattergas, som er hovedformålet med dette projekt. Men selvfølgelig også i forhold til at sikre, at vi ikke overskrider vores udledningstilladelse til Limfjorden.” 

Citat: Kim Wiese Nielsen, afdelingsleder for vand og spildevand.

Sådan skal AI hjælpe med at minimere udslip af lattergas

Projektets mål er at få dokumenteret og implementeret en intelligent digital styring, som kan forebygge produktion af lattergas. Styringen gør brug af AI-teknologi, der kan modvirke dannelsen af lattergas ved at skabe forudsætningerne for, at produktionen minimeres eller helt undgås i de biologiske processer. Kontrollen sker via en udvidelse af AI-styringen “Hubgrade Plant”, som er intelligent styring, der dynamisk følger med i processerne på renseanlægget og forudser, hvordan rensningen mv. skal ske for optimal drift.

Relaterede emner

BIOKIN - bekæmpelse af lattergas i spildevandet

Projektet har til formål at bekæmpe latterlas, der er en drivhusgas, på vores renseanlæg

Fra spildevand til fjernvarme og el

Overskudsvarme fra spildevand bliver til varme i radiatoren.

MAP'N TREAT

360 graders tjek af miljøskadelige stoffer i vandmiljøet.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen