Verdens største naturligt kølede havvandsvarmepumpe skal levere varme

Når Nordjyllandsværket slukker, skal varmen komme fra andre kilder. Et af de store projekter i omstilling af fjernvarmen er opførslen af en stor havvandsvarmepumpe, som udnytter energi fra Limfjorden til at producere varmt fjernvarmevand. Pumpen skal opføres i Norbis Park, der ligger lige ved Limfjorden.

Verdens største af sin slags

Det samlede anlæg kommer til at bestå af fire varmepumpeenheder på 18 MW, som samlet set bliver en af verdens største havvandsvarmepumper. Over en varmesæson vil næsten en tredjedel af den producerede varme komme fra Limfjorden. Resten skal komme fra elkedler, varmepumper og overskudsvarme fra affaldsforbrænding og fra virksomheder.

I forhold til den kulfyrede varme vil havvandsvarmepumpen forventeligt reducere Co2-udslippet med 160.000 ton årligt.

Efter planen vil der være byggestart på projektet i 2024: Anlægget vil, efter en periode med test og indkøring, blive sat i drift senest 1. januar 2029.

Sådan virker havvandsvarmepumpen

  • Varmen trækkes ud af havvandet ved at sende det forbi varmepumpens ene kammer med flydende kølemiddel. Kølemidlet har et meget lavt kogepunkt og fordamper ved varmeveksling med vandet fra Limfjorden.
  • Dampen passerer herefter en kompressor, som trykker den sammen, hvorved dens temperatur stiger. Den varme damp føres nu over i varmepumpens andet kammer, hvor den varmeveksler med det kolde fjernvarmevand, som kommer retur fra forbrugerne.
  • Herved opvarmes fjernvarmevandet til 90 grader, som Aalborg Forsyning efterfølgende pumper ud til forbrugerne. Den afkølede damp passerer efterfølgende en turbine, og trykket sænkes så meget, at dampen efterfølgende bliver til en kold flydende væske igen. Herefter gentages processen.
  • Fjernvarmevandet og kølemidlet kører altså rundt i hvert sit lukkede kredsløb, mens det afkølede havvand pumpes ud i Limfjorden igen.

Relaterede emner

Norbis Park

I disse år er vi i gang med en større omstilling af fjernvarmen, og vi udvikler vores erhvervspark, der har fokus på cirkulær økonomi og symbiose mellem virksomheder. 

Fremtidens flybrændstof skal produceres i Norbis Park

Fjord PtX skal gøre Nordjylland til spydspids i den grønne omstilling af flytrafikken - Aalborg Forsyning skal give projektet luft under vingerne.

Saltbatteri bliver første demonstrationsanlæg i nyt testcenter

Norske Kyoto Group indvier testcenter med det første demonstrationsanlæg, der skal lagre energi i salt.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen