Power-to-X-anlæg skal ligge nord for Aalborg

Fjord PtX skal gøre Nordjylland til spydspids i omstilling af flytrafikken - Aalborg Forsyning skal være med til at give projektet i Norbis Park luft under vingerne.

Nordjysk udviklingsprojekt om fremtidens flybrændstof

I disse år etableres mange projekter, der skal give den grønne omstilling et skub. Der er blandt andet behov for en ny slags brændstof til luftfartsektoren. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ønsker at opføre et Power-to-X anlæg i Norbis Park, der ligger nord for Aalborg. Anlægget i Norbis Park forventes at blive et af Skandinaviens største af sin slags, når det står færdigt i 2028.

Fjord PtX skal producere fremtidens flybrændstof

Et Power-to-X anlæg omdanner elektricitet til en anden energibærer.  I Fjord PtX-anlægget skal strømmen blive til flybrændstof. Det sker ved, at vand først spaltes til brint i et 300-400 MW elektrolyseanlæg og efterfølgende omdannes til flybrændstof i en syntese med indfanget CO2. Årligt vil anlægget forventeligt kunne producere op mod 110 millioner liter flybrændstof. Til sammenligning kræver de årlige indenrigsflyvninger i Danmark i dag 30 millioner liter brændstof, mens der i alt bliver brugt godt og vel 1.200 millioner liter brændstof på fly ind og ud af Danmark.

Udover brændstof til fly vil anlægget også producere en stor mængde overskudsvarme, som kan indgå i fjernvarmenettet og komme vores varmekunder til gode.

Fjord PtX er stadig i godkendelsesfasen. Etablering af anlægget forventes at starte i 2025, såfremt at projektet endeligt godkendes. Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) kommer til at eje anlægget. Nordværk og Aalborg Forsyning skal hjælpe projektet på vej.

FjordPtX skal ligge i Norbis Park

Aalborg Forsyning skal være med til at give Power-to-X anlæg vinger

Vi er gået ind i projektet, fordi vi vil den grønne omstilling og har den kritiske infrastruktur, der giver Fjord PtX de optimale betingelser for at lykkes. Anlægget skal nemlig ligge i Norbis Park - et erhvervsområde der er ejet af Aalborg Forsyning. Samtidig kan vi bidrage med håndtering af den store mængde spildevand, som anlægget vil producere samt aftage og udnytte overskudsvarmen i fjernvarmenettet.

 • Overskudsvarme
  Anlægget vil producere en stor mængde overskudsvarme, som kan komme Aalborg Forsynings varmekunder til gode efter 2028. Fjord PtX forventes at blive en af de nye energikilder til fjernvarme, når vi udfaser kulkraft og lukker Nordjyllandsværket..
 • Levering af vand
  Et Power-to X anlæg bruger rigtig meget vand. Det skal vi levere og sikre, at det sker på en god måde uden brug af drikkevand. Der arbejdes derfor på to mulige forsyningskilder. Enten opsamling af regnvand og drænvand fra omkringliggende marker suppleret med ubehandlet grundvand til brug i tørkeperioder eller renset spildevand fra renseanlægget i Aalborg Øst.
 • Spildevandshåndtering
  Vi har stor erfaring med at håndtere spildevand. Derfor er det oplagt, at Aalborg Forsyning ikke kun leverer vandet til PtX-anlægget, men også aftager og hjælper med at rense den store mængde spildevand fra anlægget.  Vi arbejder derfor, sammen med projektets partnere, på at finde den bedst egnede løsning for rensning af spildevandet.
 • Udlejning af jord
  Aalborg Forsyning udlejer jorden, så anlægget kan bo i Norbis Park. Her får man en unik beliggenhed og infrastruktur, der giver let adgang til vand, strøm og udnyttelse af overskudsvarme. Samtidig er ambitionen, at der skal etableres et testcenter for nye teknologier i Norbis Park. Så placeringen på denne lokation giver Fjord PtX de optimale rammer for test, drift og udvikling.

Relaterede emner

Norbis Park

I disse år er vi i gang med en større omstilling af fjernvarmen, og vi udvikler nye teknologier i Norbis Park.

Havvandsvarmepumpe skal levere varme til aalborgenserne

Havvandsvarmepumpen, der er verdens største naturligt kølede, opføres i Norbis Park og skal stå for en stor del af fremtidens fossilfrie varmeproduktion.

Banebrydende saltbatteri bliver første anlæg i nyt testcenter

Norske Kyoto Group indvier testcenter med det første demonstrationsanlæg, der skal lagre energi i salt.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen