CE-mærkning

Tjek CE-mærkning og godkendelse

Undersøg om det gasforbrugende apparat er godkendt og korrekt mærket (CE-) til bygas, inden du påbegynder installationen.

Det kan være vanskeligt at finde ud af om gasforbrugende apparater er godkendt til bygas. F.eks. kan mærkepladen være forkert, selv om apparatet er afprøvet og godkendt i overensstemmelse med gasapparatdirektivet. Det kan også være vanskeligt at forstå mærkningen.

Mærkning af et apparat, der kan anvendes til både flaskegas, dansk naturgas og bygas vil typisk være:

            III1a2H3B/P

  • romertal tre betyder, at apparatet kan bruges til tre gastyper
  • 1a betyder at den første gastype er bygas
  • 2H betyder, at den anden gastype er dansk naturgas
  • 3B/P betyder, at den tredje gastype er flaskegas (Butan/Propan)

CE-mærkningen skal også indeholde oplysning om driftstryk for de mulige gastyper. I ovenstående tilfælde bør der være oplyst 8 mbar for bygas, 20 mbar for naturgas og 30 mbar for flaskegas.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området. På hjemmesiden findes yderligere information om CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr.

Forklaring til mærkeplade

Eksempel på en mærkeplade er vist på billedet. Den sidder på et komfur af italiensk oprindelse. Mærkepladen angiver anvendelses- og godkendelsesområde i forskellige europæiske lande.

Mærkningen for Danmark (DK) angiver, at komfuret er godkendt til tre gastyper (romertal tre), den første gastype er bygas (1a), den anden gastype er dansk naturgas (2H) og den tredje type er flaskegas (3B/P). Endvidere er anvendelsestryk oplyst (8/20/30 mbar).

Øverste linje i tabellen oplyser hvilken type prøvegas, der er anvendt ved godkendelsen, her G110 for bygas, G20 for naturgas og G30/G31 for flaskegas. Endvidere er effekten ved de forskellige gastyper oplyst.

Bemærk at komfuret leveres til en type gas med dyser m.v. til de øvrige typer, der er omfattet af godkendelsen. Udskiftning af dyser skal foretages af en autoriseret VVS-installatør. 

I enkelte tilfælde er der kun medleveret dyser til én type gas, de øvrige dyser skal bestilles (købes) hos apparatleverandøren.

Hvis det gasforbrugende apparat ikke er godkendt til den aktuelle type gas, kan der i nogle tilfælde foretages en ombygning og efterfølgende enhedsverifikation.

Kontakt os 

Udfyld formularen. Vi kommer gerne med gratis råd og vejledning

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen