Anmeld arbejde på bygas

Anmeld arbejde på bygas

Fra den 1. oktober 2019 skal alle ændringer på bygasinstallationer og alle nye gasinstallationer anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen via blanket på Virk.dk.

Ny gaslovgivning – nye krav til anmeldelse

”Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer” (BEK nr. 247 af 26/03/2018) stiller kravene oml anmeldelse ved ændring eller nyetablering af gasinstallationer. Bekendtgørelsens kapitel 3 siger bl.a.

§ 5. Alle nye og væsentligt ændrede gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3-9 skal anmeldes på erhvervsportalen Virk.

  • Stk. 2. Anmeldelse skal ske inden installationen idriftsættes.
  • Stk. 3. For gasinstallationsklasse 7, 8 og 9 er fristen for anmeldelse senest 21 dage inden idriftsættelse.

§ 6. Anmeldelsen skal ske efter de udmeldte retningslinjer, der findes på www.gassikkerhedsregler.dk.

  • Stk. 2. Den, der udfører en gasinstallation, er ansvarlig for, at anmeldelsen sker.
  • Stk. 3. For gasinstallationsklasse 7 er ejeren eller brugeren, uanset stk. 2, ansvarlig for, at anmeldelse sker.
  • Stk. 4. Den, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen