FN's Verdensmål

Aalborg Forsyning og verdensmålene

Vores primære forretningsområder er energi, drikkevand, spildevand og affald. Hvert område bidrager til vores mission om at skabe tryghed og mere bæredygtighed - også for kommende generationer. 

Hos Aalborg Forsyning forsøger vi at skabe mere bæredygtighed – også for kommende generationer, er, ikke kun i ord, men også i handlinger, styrende for den måde, vi agerer på. Arbejdet med FN´s 17 verdensmål er for alle dele af Aalborg Forsyning en naturlig og integreret del af hverdagen.

Sammen med Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi, fagplaner og den generelle samfundsmæssige opmærksomhed på og interesse for klodens tilstand, er verdensmålene således en meget vigtig del af grundlaget for drift og udvikling af Aalborg Forsyning. At modvirke en konstateret forværring af klodens tilstand kræver en indsats fra alle. Det er nødvendigt, at vi alle spiller sammen. Lige fra den enkelte borger, som opfordres til at gøre verdensmål til hverdagsmål, til nationale, tværkommunale og kommunale organisationer, hvis indsats på området kan have stor indvirkning.

Som multiforsyningsenhed med forsyningsarterne Vand, Spildevand, Energi (Varme, Gas mv.) og Renovation er Aalborg Forsyning en af de organisationer, hvis ageren har stor indvirkning, særligt på miljø og klima. Med stor indvirkningsgrad følger et stort ansvar, og det er vi meget beviste om at tage på os i Aalborg Forsyning. Aalborg Forsynings nuværende og fremtidige løsninger har derfor bæredygtighed som omdrejningspunkt.

FN´s verdensmål er på én gang både rammesættende og inspirerende for os. Arbejdsgange i Aalborg Forsyning, valg af samarbejdspartnere, valg af produktionsløsninger, indkøbspolitik og nye tiltag er under konstant vurdering for at sikre optimering. I denne henseende er Aalborg Forsynings ansvar tungtvejende, idet vi handler på vegne af mere end 225.000 forbrugere.

Det ligger i Aalborgs DNA, at vi udvikler os sammen – også med henblik på indfrielse af    FN´s verdensmål.

Briller får nyt liv

Sammen med Genbrug til Syd har vi indsamlet, klargjort og sendt brugte briller til hospitaler i nogle af de mest fattige udviklingslande. Brillerne fra kommunens borgere hjælper dermed andre svagteende med et bedre syn - en mulighed de fleste af dem ellers aldrig ville få. 

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen