Regler ved målerbrønde og byggevand 

Nedenstående regler er et uddrag af regulativet. 

8.1.1. Ved etablering
Vandinstallationer etableres af, vedeligeholdes af og tilhøre ejeren.

Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejer.


8.2.2 Udførelse/ændring af vandinstallationen
Målerbrønden skal udføres, så vandmåleren holdes frostfri.

Brønden skal være forsynet med et af vandforsyningen godkendt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør.

Brøndens placerring og størelse skal aftales med vandforsyningen.

Brønden skal til stadighed leve op til kravene omkring arbejdsmiljø og drikkevandssikkerhed og kan på vandforsyningens forlangen/påbud kræves udskiftet for ejers regning.

9.2 Målerpligt
Vandforsyningen kan i særlige tilfælde på grund af vandinstallationen på en ejendom, aflæsning og vedligeholdelse af måleren el.lign. bestemme, at måleren skal anbringes i en målerbrønd. Etablering og vedligeholdes af målerbrønden skal betales af ejer.

Der skal altid etableres en målerbrønd såfremt jordledningen er længere end 50 meter.

Konsekvens
Efterleves vandforsyningens påbud ikke, vil der kunne blive lukket for vandet, uden varsel.

Byggevand
Byggevandsmåler udleveres af vandforsyningen og der afregnes forbrug efter denne måler i hele byggeperioden.

Måleren placeres i en målerbrønd umiddelbart efter jordstophanen, eller efter vandforsyningens anvisning. Vand fra brandhaner kan kun ske med vandforsyningens tilladelse og kun i en periode på maks. 14 dage. I frostperioder skal der være strøm til rådighed så der kan el varmes. Måler monteres af vandforsyningen.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen