Tilslutning til kloakken ved nybyggeri

Tilslutning til kloakken ved nybyggeri

Vi giver her et overblik over, hvad du skal gøre, hvad vi sørger for - og hvad det koster for dig, når du skal kloakere i forbindelse med nybyggeri. Bemærk der kan gå op til 3 uger, før ledningen er etableret. 

Hvad skal du gøre?

 • Du skal sørge for kloakeringen på din egen grund
  Du skal selv sørge for at kloakere på din grund og koble kloakken på vores stikledninger ved skel. Du skal altid benytte en autoriseret kloakmester, når du etablerer eller ændrer på dit kloaksystem.
 • Du skal sikre kloakken kan renses
  Du skal også sørge for, at det er muligt at rense kloakken på din grund. Den bedste løsning er efter vores mening, at du installerer en rensebrønd ved skel.
 • Du skal henvende dig til Aalborg Kommune ved afledning af forurenet spildevand
  Såfremt jeres virksomhed afleder meget forurenet spildevand, skal I have en tilladelse til afledning af spildevand af Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune. Udledning af forurenet spildevand kan betyde, at jeres virksomhed pålægges særbidrag.

Hvad gør vi som forsyning?

 • Vi graver i vejen
  Hvis du ikke har fået separatkloakeret din grund, før vi separatkloakere i vejen, så kobler vi din gamle kloakledning på vores nye spildevandssystem, mens det nye regnvandsstik afsluttes og afproppes i skel.
 • Vi vurderer placeringen af de nye stik
  Vi etablerer de to nye stik samme sted som det gamle og med ca. en meters afstand imellem. Hvis vi i forbindelse med separatkloakeringsprojektet ændrer placering af dine stik, informerer vi dig i god tid.

Hvad er processen?

 1. Vi undersøger mulighed for tilslutning og sender vores krav hertil med skemaet 'Etablering af stikledning'.
 2. Din kloakmester eller du underskriver og sender skemaet retur.
 3. Din kloakmester separatkloakerer på din grund og kobler det på vores stikledning ved skel
 4. Din kloakmester indsender dokumentation til Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune for, at separatkloakeringen er udført.

Hvad er prisen?

Du skal selv betale for arbejdet inde på din egen grund. Udgiften for din del af arbejdet afhænger blandt andet af forholdene på din grund. Vi foreslår, at du kontakter en autoriseret kloakmester for at få et bud på dine omkostninger. Herudover skal du betale:

 • Tilslutningsbidrag pr. boligenhed, hvis din ejendom ikke allerede er koblet på kloakken
 • Særbidrag, hvis jeres spildevand er særligt forurenet
 • Vandafledningsbidrag
 • Abonnement

Hør mere om tilslutning af kloakken ved nybyggeri

Udfyld formularen med dit spørgsmål, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen