Bestil afhentning af stort affald

Bestil afhentning af stort affald

Boligselskaber eller boligforeninger kan få afhentet større enheder af affald fra lejemålet via vores Bestillerordning. Det er ganske gratis. 

Hvad kan I få afhentet?

  • Stort brændbart (fx reol, sofa, og andet kasseret indbo
  • Stort jern og metal (fx cykler, barnevognsstel mv.)
  • Stort elektronik (fx vaskemaskine, pc’er, fjernsyn mv.)

Bemærk: Vi afhenter maksimalt 3 enheder pr. gang. De må ikke veje mere end 50 kg. og skal være til at håndtere for én mand. Ved afhentning skal der være en repræsentant for ejendommen (vicevært el.lign.), som er ansvarlig for, at der fra lejemålene kun stilles de enheder frem, der er bestilt afhentning for, og at enhederne er sorteret og stillet klar til afhentning.

Hvad kan I ikke få afhentet?

  • Der afhentes ikke affald i sække og kasser, småt brændbart affald, byggeaffald, haveaffald eller farligt affald.
  • Du kan kun bestille afhentning for den husstand, du bor i.

Relaterede emner

Afhentning af affald

Bestil afhentning af affald

Trænger din stor- eller vippecontainer, container på hjul eller dit bur til elektronik til en tømning, så bestil en afhentning hos os. Du kan også bestille afhentning af klinisk risikoaffald eller farligt affald. 

Vask af container

Bestil vask af container

Trænger jeres containere til en grundig rengøring? Vi vasker gerne containerne, mens I bruger tiden på noget sjovere. 

Bestil container

Bestil container

Du kan bestille container, bur m.m til dit restaffald, genanvendelige affald, kliniske risikoaffald eller elektronik.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen