Jeg driver en lille virksomhed. Kan det virkelig passe, at jeg skal gøre alt det her?

De internationale krav til ansvarlig virksomhedsadfærd, som vores adfærdskodeks (Code of Conduct) afspejler, gælder alle virksomheder – store som små – og er dermed en global standard. Denne forventning støttes af FN og EU samt af erhvervsorganisationer, fagforeninger og civilsamfundet. Alle virksomheder er underlagt denne forventning, fordi alle virksomheder risikerer at have negative indvirkninger på menneskerettighederne, miljøet og antikorruptionsprincipper.  

Små og mellemstore virksomheder har dog oftest mindre kapacitet og flere uformelle processer og ledelsesstrukturer til at håndtere disse risici end større virksomheder. Derfor vil små og mellemstore virksomheders processer oftest se anderledes ud og være mindre komplekse; vores forventninger, hvad angår dokumentation, vil i de tilfælde være mindre.

Vi forventer dog, at alle vores forretningsrelationer kan redegøre for, hvordan de har etableret passende politikker og processer, og at disse er tilpasset virksomhedens størrelse, sektor og kontekst. 

 

Er du interesseret i at vide mere om, hvilke krav vi stiller i forbindelse med at udarbejde regelmæssige indvirkningsanalyser?

Se, hvad der er særligt gældende for små og mellemstore virksomheder

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen