Hvilke krav stiller vi i forbindelse med at udarbejde regelmæssige indvirkningsanalyser?

Vi forventer, at I jævnligt (og vi anbefaler én gang årligt) identificerer, hvilke risici I har for negative indvirkninger i relation til menneskerettigheder (der omfatter arbejdstagerrettighederne), miljøet, og korruption. 

Derudover forventer vi, at I beskriver, hvordan I håndterer de identificerede risici for negative indvirkninger. Det indebærer, at I beskriver, hvad I gør for at forebygge og afbøde de pågældende indvirkninger, og hvad I har gjort for at give adgang til genoprejsning til berørte parter i tilfælde af aktuelle negative indvirkninger (indvirkningsanalyser). Effektiviteten af jeres handlinger skal måles, ligesom handlingerne til at forebygge eller afbøde over tid kan forbedres og afstemmes i dialog med dem, der måtte blive udsat for negative indvirkninger eller – hvis muligt eller krævet – med myndighederne.  

Slutteligt forventer vi, at I beskriver, hvilke klagemekanismer I har på plads for at sikre adgang til genoprejsning for de muligt berørte parter.  

Særligt for små og mellemstore virksomheder: 

Det skal bemærkes, at der stilles mere lempelige krav til dokumentation til små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Alle virksomheder – store som små – skal efterleve minimumsstandarden, men ’kompleksiteten’ (evnen til at dokumentere det) afhænger blandt andet af størrelsen på din virksomhed.  

Små leverandører behøver f.eks. ikke levere skriftlige indvirkningsanalyser, men bør være i stand til kort at redegøre for kerneelementer af indsatser, når de bliver bedt om det.  

For at forstå din virksomhed menneskerettighedsrisici og for at undgå samt håndtere sådanne risici, kan I følge de seks trin i Europakommissionens guide om menneskerettigheder til små og mellemstore virksomheder: 

  1. Forpligt jer til at respektere menneskerettighederne og forankr jeres engagement i virksomheden 
  2. Identificer jeres menneskerettighedsrisici 
  3. Undgå og håndter identificerede risici 
  4. Sørg for oprejsning til ofrene, hvis I er direkte involveret i negativ indflydelse 
  5. Registrer jeres fremskridt 
  6. Fortæl om, hvad I laver. 
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen