Mission

Mission

Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Fra verdensmål til hverdagsmål 

Vi har som multiforsyning stor indvirkning på miljø og klima. Med mere end 225.000 forbrugere følger et stort ansvar – et ansvar vi tager på os hver dag, når vi leverer og udvikler fremtidige løsninger med bæredygtighed som omdrejningspunkt. Vi gør verdensmålene til grundlag for drift og udvikling af nye produkter, for vores valg af produktionsmetoder og for vores fokus på cirkulær økonomi.

FN's 17 verdensmål er på én gang både rammesættende og inspirerende for os. Vi vurderer konstant vores arbejdsgange internt i Aalborg Forsyning – ligesom vi vælger samarbejdspartnere og produktionsløsninger, udvikler indkøbspolitik og nye tiltag for til stadighed at gå i en større bæredygtig retning. Vi samarbejder på tværs af internationale, nationale, kommunale og private organisationer for tilsammen at udleve de indsatser, der har afgørende indvirkning på at bremse klimaforandringerne.

At modvirke en konstateret forværring af klodens tilstand kræver en indsats fra os alle. Det er nødvendigt, at vi alle spiller sammen. På nye måder og ad nye veje. Skal vi for alvor lægge om til gavn for miljø og klima, kræver det en indsats, hvor vi spiller sammen direkte og aktivt. Derfor taler vi også direkte til vores kunder, når vi skal sortere affaldet, når vi skal forbruge forsyningsarterne bedre – ja når vores forbrug over en bred kam skal blive mere bevidst. For kun sammen kan vi gøre verdensmål til hverdagsmål.

Innovative partnerskaber

I Aalborg Forsyning er vi med i forreste række og tager en aktiv rolle i at udvikle og afprøve fremtidens grønne løsninger. Den vision udlever vi sammen med bl.a. forskere, leverandører, andre forsyningsvirksomheder og kunder. Vi finder og anvender innovative måder, hvorpå ressourceforbrug og klimapåvirkning kan mindskes – og alene på grund af Aalborg Forsynings størrelse har den indsats stor effekt.

Vi har taget de første skridt i retningen af at bygge et grønt testcenter på det område, som i dag huser Nordjyllandsværket. Med et testcenter helt tæt på produktionen kan vi udvikle og afprøve nye forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der allerede anvendes i dag. Alt det skal ske i et tæt samarbejde mellem forsyningsselskaber, private virksomheder og den private forbruger.

Vi gør målet om bedre og mere effektive løsninger i fremtiden til virkelighed allerede i dag.

Relaterede emner

Værdier

Værdier

Vi navigerer dagligt efter vores fem værdier for at skabe og fastholde en god arbejdsplads, hvor vi vil hinanden. 

Green Hub Denmark

Green Hub Denmark

I Aalborg Forsyning er vi partnere i Green Hub Denmark - en grøn investering, der skal være med til at skabe vækst og grønne jobs.

Grøn omstilling

Grøn omstilling

Vi har et stort fokus på grøn omstilling i Aalborg Forsyning. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen