Separatkloakering

Separatkloakering

Regn- og spildevand skal i to forskellige rør. Det skal blandt andet reducere risikoen for oversvømmelser.

Separatkloakering betyder adskillelse af regn- og spildevand

Det er et stort og tidskrævende projekt at skille regn- og spildevand fra hinanden i hele Aalborg Kommune, men det er et nødvendigt led i planerne for at tilpasse kommunen til mere vand. I dag løber regn- og spildevand mange steder i samme rør (fælleskloakering), og alt vandet ledes til renseanlæg. Fremover er det kun spildevandet, der skal til renseanlægget, mens regnvandet skal ledes ud i søer, vandløb og fjorden.

Sundhed frem for alt 

Vi separatkloakerer for at minimere risikoen for:

  • smittefare ved kontakt med spildevand.
  • spildevand i din kælder og på din grund under regnvejr.
  • rotter i vores hovedledninger.
  • forurening af drikkevand og det vandløb, som dit regnvand løber til.

Vi er færdige i 2065

Vi er i fuld gang med at adskille regn- og spildevand (separatkloakering) i de fælleskloakerede områder af kommunen – et arbejde der forventes at løbe til år 2065. 5 år før din ejendom skal separatkloakeres får du en varsling fra os. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke har fået information om, hvornår din ejendom skal separatkloakeres, kan du som udgangspunkt forvente, at der minimum er 5 år til.

På MinKloak.dk kan du til enhver tid se de konkrete planer og søge på din egen ejendom for at se planerne for den.

Gravearbejdet bliver koordineret

Når vi udfører gravearbejde, koordinerer vi med andre forsyninger, som også har rør eller ledninger i vejen, og spørger om de har planer om at skulle grave i området. Som udgangspunkt vil vi derfor også forsøge at udføre vores arbejde sammen med andre graveaktører eller i umiddelbar forlængelse af hinandens arbejde, så generne for borgerne bliver mindst mulige. Vi kan dog ikke pålægge andre ledningsejere at renovere deres ledninger og/eller vejen, samtidig med at vi graver.

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen