Fremtidens varme

I Aalborg Forsyning arbejder vi altid på at forbedre fremtidens varme. Derfor har vi flere pilotprojekter i gang, så vi kan blive endnu klogere på, hvordan vi bedst muligt producerer varme – og udnytter varmen bedst muligt.

Læs mere om vores nuværende pilotprojekter herunder.

Lige nu tester vi eksempelvis fremtidens fjernvarme på Fyrkildevej i Aalborg Øst, og i Klarup skal vi til at teste, om det er muligt at sænke energiforbruget til varme ved at installere en mere intelligent varmestyring hos udvalgte fjernvarmekunder.

Begge projekter er målrettet bedre varmeudnyttelse hos vores kunder - uden at gå på kompromis med komforten. 

 

Fremtidens fjernvarme på Fyrkildevej

Formålet med projektet er at teste og udvikle nye teknologier, der skal fremme fleksibilitet i energiforsyningen. Det sker blandt andet ved at skabe en tættere forbindelse mellem styringen af fjernvarmenettet og varmestyring af boligerne. Målet er at optimere produktionen og leverancen af fjernvarme – til glæde for både økonomi, miljø og vores kunder.

Ny pumpestation – mere fleksibilitet

Som del af projektet opsætter vi en midlertidig pumpestation. Den giver os mulighed for at tilpasse forsyningen af fjernvarme til beboernes aktuelle behov.

Målet er at fremme fleksibilitet i varmeforsyningen, med det formål at bruge mindre energi på varme i fremtiden. 

Det betyder samtidig, at målet for pilotprojektet er, at beboerne skal betale mindre for opvarmning – uden at gå på kompromis med komforten i at have et varmt hjem.

Intelligent varmestyring

Vi vil undersøge, om det er muligt at sænke energiforbruget der benyttes ved at levere varme hos den enkelte kunde ved at gøre brug af en mere intelligent varmestyring. Derfor har vi nu indgået et samarbejde med SoftControl A/S, som er en virksomhed med speciale i fjernvarmestyring i den enkelte bolig.

Bedre udnyttelse af varme uden at gå på kompromis med temperaturen

Specielt i vintermånederne er det vigtigt at kunne komme hjem til en opvarmet bolig, men er det muligt at sænke energiforbruget og dermed opnå en besparelse uden at gå på kompromis med temperaturen i hjemmet? Det er dét, vi skal undersøge ved at installere CleverHouse hos 10 kunder i Klarup.

Systemet CleverHouse er en intelligent styring, som logger data og lærer selve bygningen at kende. På den måde beregner systemet opvarmningstiden for boligen, og sparer dermed på energien ved først at tænde for varmen, når det faktisk er nødvendigt. Den intelligente styring tager højde for udetemperaturen, den aktuelle temperatur i lokalet og tænder for varmen, så den ønskede temperatur opnås.

 

Datadrevet energioptimering

Vi vil gerne undersøge, om vi med et tillægsproduktet til Varme+ kan hjælpe vores kunder med at spare yderligere på varmen. Det gør vi ved at optimere styringen og give os mulighed for at hjælpe med indstilling og overvågning af dit fjernvarmeanlæg.

Systemet PreHEAT er i øjeblikket installeret ved 10 af vores Varme+-kunder som forsøg. Det er en intelligent og selvlærende, prognosebaseret løsning, der ser frem i tid, baserer forbrug på vejrprognoser og sikrer med overophedning og varmetab.

Hvis pilotprojektet har den ønskede effekt, vil vi ved afslutning udbrede konceptet med den intelligente
varmestyring til resten af forsyningsområdet, så vi kan reducere belastningen på vores forsyningsnet og
bidrage til et grønnere miljø.

 

Stemningsbillede
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen