Multifunktionel grundvandsbeskyttelse

I et område ved Lundby Krat sikres nu, at flere interesser kan varetages på én og samme tid. Biodiversitet, rekreative muligheder, fortsat landbrugsdrift og rent drikkevand. Aalborg Forsyning har været med til at realisere et unikt og visionært projekt, hvor ligningen er gået op, så det hele kan lade sig gøre på én gang.

Flere interesser varetages på samme tid 

Aalborg Forsyning har sammen med Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg fokus på at beskytte grundvandet, og grundvandsbeskyttelse er netop det centrale element i dette projekt, som nu er lykkedes i et område omkring Lundby Krat, hvor Aalborg Forsyning har et af sine vandværker.

For at beskytte borgernes drikkevand er det i Aalborgområdet nødvendigt at begrænse brug af gødning og pesticider på de arealer, hvor grundvandet indvindes fra. Det medfører ofte, at landmændenes jord omkring vandværkerne ikke længere kan drives som hidtil på grund af restriktioner. Det kan give konflikter mellem på den ene side myndighederne og vandværkerne, der står for grundvandsbeskyttelsen, og på den anden side landmændene, der ejer og driver jorden.

Dette projekt tager højde for disse modsætningsforhold ved at sikre, at landmændene har fået mulighed for at samle deres marker i områder længere væk fra vandværket, at Aalborg Kommune, med Grundvandssamarbejdet som mellemmand, har investeret i opkøb af de mest sårbare jorde med henblik på blandt andet skovrejsning, og at Aalborg Forsyning samt et par private vandværker har fået beskyttet grundvandet, så vi kan sikre rent drikkevand til forbrugerne.

Stemningsbillede

Et projekt som dette kan kun lykkes ved at have respekt for hinandens interesser, bindinger og muligheder. Når så mange interesser er på spil, er det klart, at det vil være kompliceret at nå frem til en løsning. Det har været nødvendigt at samarbejde og finde løsninger, hvor alle interessenter har bidraget konstruktivt til projektet, også økonomisk.

Pernille Stampe Jakobsen, Sekretariatsleder for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg hos Aalborg Forsyning

Projektet består af flere faser 

Et multifunktionelt projekt som dette er til gavn for drikkevandet, men også for biodiversitet, rekreative muligheder, bynær skovrejsning og landbrugets muligheder for at få samlet markarealer. Aalborg Forsyning har gennem Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg bidraget til projektet, og vi er stolte over projektet, der er et eksempel til efterfølgelse, ikke bare i Aalborg Kommune, men i hele landet.

Projektet, der samlet dækker et areal på ca. 250 hektar, får i denne første fase beskyttet grundvandet under 150 ha. I næste fase, der forventes gennemført i 2021, har vi planer om at beskytte yderligere 100 hektar i området.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen