Miljø- og arbejdsmiljøpolitik for Aalborg Forsyning

Aalborg Forsyning driver forsyningsvirksomhed på energi-, vand- og spildevandsområdet. Vi agerer ansvarligt i alle relationer og fokuserer på bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd.

Den samlede organisation er omfattet af miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet, der er certificeret efter ISO 14001 og 45001.

Ledelsessystemet er etableret for at kunne levere og højne det ønskede niveau for miljø, sikkerhed og sundhed, som organisationen og vores interessenter kræver. Ledelsessystemet påvirker og understøtter den strategiske retning for organisationen.

Aalborg Forsyning forpligter sig til at:

 • Vedligeholde og udvikle en sikker arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og høj trivsel samt forebygge arbejdsrelateret sygdom og skader
 • Vedligeholde og udvikle en miljøbevidst virksomhed, der beskytter miljø og klima
 • Inddrage de ansatte i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet
 • Fjerne og reducere arbejdsmiljørisici og beskytte miljøet
 • Overholde lovkrav og andre krav
 • Forbedre ledelsessystemet løbende

Politikken er koblet til Aalborg Forsynings strategi, øvrige politikker, væsentlige interne og eksterne forhold, ledelsesgrundlag samt vores interessenters interesser og danner grundlag for fastlæggelse af miljø- og arbejdsmiljømål.

Det efterlever vi gennem 4 målsætninger:

Miljø, ESG og CSR

Vores arbejdsplads skal være præget af, at grøn omstilling, social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed er pejlemærker i planlægning af miljø- og arbejdsmiljøpræstationen.

Sundhed

Vores arbejdsplads skal være præget af god trivsel og almen sundhed hos alle ansatte.

Udvikling

Vores ledelsessystem skal være præget af tværgående samarbejde, fleksibilitet og innovation i forhold til smidige processer og holdbare it-løsninger.

Sikkerhed

Vores arbejdsplads skal være præget af høj forudseenhed for alle miljø- og arbejdsmiljømæssige risici herunder arbejdsbetingede lidelser.

Vi:

 • Involverer borgere, kunder og samarbejdspartnere i at begrænse ressourceforbruget og basere forbruget på cirkulære kredsløb
 • Indvinder og distribuerer grundvand, som rent drikkevand til vores forbrugere samt medvirker i beskyttelse af grundvandet og arbejder mod, at al energiforsyning er baseret på vedvarende energikilder
 • Håndterer spildevand med brug af bedste tilgængelige teknologier, der understøtter den grønne omstilling
 • Udvikler løbende organisationen for at opnå den bedste organisering og løsning af kerneopgaverne bl.a. gennem arbejdsfællesskabet
 • Har de rette kompetencer i hele organisationen til at samarbejde og involvere hinanden i forhold til planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af det daglige arbejde og arbejde med forandringer og tilstræber langsigtet planlægning af arbejdstid og opgaver
 • Minimerer arbejdsmiljøpåvirkningerne gennem en øget bevidsthed om egen og andres sikkerhed og sundhed
 • Foretager kvalificerede muligheds- og risikovurderinger ved forandringer og faste aktiviteter
 • Skaber tilgængelighed af ledelsessystemets elementer og inddrager medarbejderne i evaluering og udvikling af ledelsessystemet.

Vores daglige arbejde er funderet i fem fælles værdier:

 • Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar
 • Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel
 • Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet
 • Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver
 • Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen