Asbestaffald: Ny ordning i 2024

I løbet af andet kvartal 2024 kommer der en ny asbestordning. Det betyder bl.a., at du kun kan aflevere asbestaffald på Genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde samt maks kan aflevere 100 kg.

Har du over 100 kg asbestaffald, kan du bestille afhentning på din bopæl.

Startdatoen for ordningen er endnu ikke endeligt på plads.

Hvad er asbest?

Asbest er et naturligt forekommende materiale, som kan spaltes i meget små fibre og findes i flere forskellige byggematerialer. Da asbest ikke kan brænde og tåler temperaturer op til 900 grader, har det været brugt i vid udstrækning  frem til 1990'erne.  For mere information se www.asbest-huset.dk.

 

Støvet fra asbestholdige materialer indeholder fibre i form af meget små nåle, og det er dem, der er skyld i, at det ikke længere er lovligt at anvende, da støvet kan give kroniske lungesygdomme som asbestose, lungekræft og lungehindekræft. Asbestfibrene er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje.

 

Affald, som indeholder asbest er f.eks.: bløde lofts- og vægplader, filtre og filterposer, isoleringsmateriale, fliseklæb, eternittagplader og skifereternittagplader.

 

Ny ordning for asbest i løbet af andet kvartal 2024

I løbet af andet kvartal 2024 (præcis dato endnu ikke på plads) kan du kun aflevere asbestaffald på genbrugspladserne Sundsholmen (Nørresundby) og Storvorde.

Når du afleverer asbestaffald på genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde, skal du være opmærksom på følgende:

  • Der kan maks. afleveres 100 kg. asbestaffald
    - Hvis du har mere end 100 kg. asbestaffald, kan du benytte bestillerordningen (se mere info nedenfor)
  • Asbestaffaldet SKAL være tæt emballeret når det afleveres på genbrugspladserne, f.eks. i presenning eller kraftig plast
    - Støvende asbestaffald skal være dobbeltemballeret, da det kan give sundhedsgener hos vores besøgende og medarbejderne

  • Det emballerede asbestaffald afleveres forsigtigt for at minimere spredningen af asbestfibre mest muligt

BEMÆRK: Hvis ikke ovennævnte er overholdt, er vores genbrugsvejledere i deres ret til at afvise dit asbestaffald.

Følg ovenstående og pas på dig selv og vores medarbejdere!

Erhverv

Er du repræsentant for en virksomhed, kan du se reglerne for erhverv her.

 

Relaterede emner

Har du Farligt affald?

Farligt affald kan fx være maling, olierester, elpærer, batterier og medicin - men også deodoranter, hårlak og neglelak.

Har du styr på affaldssorteringen?

Det kan være svært at finde ud af, hvad du skal gøre med dit affald. Noget skal i containeren til genanvendeligt affald, andet skal i restaffald og noget tredje på genbrugspladsen. 

Se åbningstiderne for vores genbrugspladser

Find din nærmeste genbrugsplads og se vores åbningstider.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen