Sortering af julens affald

Må juletræet komme i haveaffald? Skulle gavebåndet i restaffald eller? Og hvor var det nu, at de gamle lyskæder skulle hen? Fortvivl ej! Vi giver dig her en guide til din julesortering, så vi sammen kan sende mest muligt juleaffald til genanvendelse. 

1. Gavepapir

Gavepapir kan genanvendes og skal i din container til pap og papir eller på genbrugspladsen i containeren til papir. 

Der må gerne sidde taperester på dit gavepapir, papkasser mv., da det bliver siet fra i den efterfølgende genanvendelsesproces.

2. Gavebånd

Gavebånd skal i din skraldespand til restaffald. Det sætter sig nemlig fast ude på vores sorteringsanlæg, hvis du putter det i din container til plast, metal og kartoner.

3. Papkasserne

Store papkasser fra julegaverne skal du aflevere på genbrugspladsen. Mindre papkasser og lignende kan du rive i små stykker, så det ikke sætter sig fast i din container eller i de nedgravede containere.

4. Julekalenderen 

Mange julekalendere består af både pap og plastik, der nemt kan skilles ad, når sidste låge er åbnet (og spist). Sortér det i din container til henholdsvis pap/papir og plast/metal. 

5. Flamingo

Du kan aflevere flamingo på genbrugspladsen. Containeren står lige ved siden af papcontaineren, så du kan nemt kan sortere flamingoen fra kassen og efterfølgende papkassen uden indhold samme sted.

Har du mindre flamingo, som du ikke kan aflevere på genbrugspladsen, skal det i din container til restaffald derhjemme. 

6. Net fra juletræet, appelsinerne mv.

Net fra juletræet, appelsiner mv. skal i restaffald. Det sætter sig nemlig fast ude på vores sorteringsanlæg, hvis det ender i din plast- og metalcontainer.

7. Lyskæden

Mindre lyskæder kan afleveres som minielektronik i de nedgravede containere eller i en 4L gennemsigtig pose, du hænger på krogen på din plast- og metalcontainer. Husk at tage batterierne ud og sortere dem - også i en pose på krogen eller i de nedgravede.

Større lyskæder kan du aflevere i elektronik på genbrugspladsen.

8. Batterierne

Husk at tage brugte batterier ud af lyskæder, julepynt, legetøj og andet elektronik, da de indeholder værdifulde råstoffer.

Du kan sortere dem i de nedgravede containere eller i en 4L gennemsigtig pose, du hænger på krogen på din plast- og metalcontainer. Er der andre lokale indsamlingsordninger, må du også gerne benytte dem. 

9. Juletræet

Du kan aflevere dit juletræ på alle vores genbrugspladser. Find åbningstiderne for din nærmeste genbrugsplads her.

Der kan være trængsel mellem jul og nytår, så overvej om du vil udskyde dit besøg - og i stedet bruge tiden med familien.

Vil du slippe for turen på genbrugspladsen? Læs her hvornår vi indsamler juletræer på din adresse.

10. Fyrværkeri

Affyret fyrværkeri skal du aflevere på genbrugspladsen i containeren ’Rest efter sortering’ eller i din container derhjemme til restaffald. Ikke affyret, lovligt fyrværkeri kan du aflevere på genbrugspladsen i huset til ’Farligt affald’.

 

Er du i tvivl om, hvordan du sorterer andet affald? 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen