Affaldssortering i egne containere

Affaldssortering i egne containere

Bor du i hus, villa, rækkehus eller lignende og sorterer dit affald i dine egne containere? Så læs med her for at blive klogere på, hvordan du sorterer dit affald korrekt, tømningstider og vores services.

Nye sorteringstiltag i 2022 

Sortér dine mad- og drikkekartoner
Du må nu sortere dine mad- og drikkekartoner fx din karton fra mælk, juice eller flåede tomater, da de indeholder fibre af god og ensartet kvalitet og med et stort genanvendelsespotentiale. 

Dine mad- og drikkekartoner skal:

 • tømmes for madrester, så godt du kan. Pres gerne de sidste rester ud af din yoghurtkarton. 
 • sorteres sammen med dit øvrige plast- og metalaffald
 • ligge løst i din udendørs containere ligesom dit plast- og metalaffald, så kan sorteringsanlægget nemmere sortere affaldet til genanvendelse.

Frem til sommerferien udskifter vi mærkater på vores containere, nedgravede containere og kuber. Har du egen container, og kan vi ikke finde den på skiftedagen, så lægger vi en kuvert i din postkasse med nye mærkater til dig. 

Ny tømmedag for din container til genanvendeligt affald
Du skal være opmærksom på, at du fremover får tømt denne container hver 3. uge - altså en uge tidligere end normalt. Tømningen af din container til restaffald og evt. haveaffald fortsætter uændret. 

Få direkte besked inden vi tømmer på din adresse med vores SMS-service. Tjek gerne om du er tilmeldt de forskellige tømningsordninger. 


Kasse til farligt affald

Snart vil du få udleveret en rød kasse, hvor du kan sortere dit farlige affald fx spraydåser fra hårlak og barberskum. I kasse er der en sorteringsvejledning og information om tømning. 

Flere glaskuber
Du får også bedre muligheder for at aflevere glas i en flaskecontainer nær din bolig, hvis ikke du allerede har en løsning i nærheden. 

Poser til restaffald

Det er svært at finde en pose, der passer alle indendørs affaldsløsninger.

Derfor bestemmer du selv, om du vil bruge dine egne poser eller de poser, vi omdeler én gang om året.  

Løber du tør, kan du nemt bestille flere, der bliver leveret direkte på din adresse. 

Bestil poser

 

Tømning af restaffald

Du må ikke fylde containeren mere, end låget kan lukkes helt.

Det er vigtigt, så du undgår skadedyr og lugtgener. 

Vi tømmer din container hver 2. uge. Vores chauffører henter og stiller din container på plads igen.

Få SMS-besked inden tømning

 

Placering af containeren

Containeren placeres med håndtag ud mod vejen og max. 30 m fra skraldebilen på et fast underlag – fx fliser eller asfalt.  

Vejen derhen skal være mindst 1 m bred, plan og kørefast og med fri passage – også under træer, udhæng og ved sne og is. 

Alternativt kan du stille din container ud i skel inden kl. 6 på tømmedagen. 

Sorteringsrum til plast, metal og mad- og drikkekartoner

Det er vigtigt, at dit plast- og metalaffald samt mad- og drikkekartoner: 

 • er tømt for madrester, så godt du kan 
 • er skilt ad – fx låg adskilt fra bøtte 
 • ligger løst i containeren – tøm skraldeposens indhold ned i containeren 
 • kan være i din indendørs skraldespand – ellers er det for stort 
 • er fri for faremærker, da det kan skade vores biler, anlæg og medarbejdere.

Sorteringsrum til pap og papir

Når du sorterer dit pap- og papiraffald korrekt, har vi mulighed for at genanvende alle de gode fibre i produktionen af nye materialer.

Dit pap og papir skal:

 • være tørt og rent
 • være i mindre stykker, så det ikke sætter sig fast

Tømning af din container til genanvendeligt affald

Fyld ikke containeren mere end låget kan lukkes helt. Så mindsker du også risikoen for skadedyr og affald, der blæser væk. 

Fra 1. april ændre vi tømning til hver 3. uge - i stedet for hver 4. uge.

Du skal blot køre den frem til skel med håndtaget ud mod vejen inden kl. 6 på tømmedagen. Når din container er tømt, kører vi den tilbage i skel.

Få SMS-besked inden tømning

 

Haveaffald, du må komme i din container: 

 • Græs, blade, blomster og frugt 

Bemærk: Jord og opfej må ikke komme i containeren.

Haveaffald, der skal afleveres i bundter:

 • Nedsavet træ, grene og buske 

Bundterne lægges ud i skel på tømmedagen. De må max veje 15 kg og  være 1 x 1 x 1 meter. 

Tømning af haveaffald

Vi tømmer din container hver 4. uge. Du skal blot huske at køre den frem i skel med håndtaget ud mod vejen inden kl. 6 på tømmedagen. Når den er tømt, kører vores chauffører den tilbage i skel.

Husk også, at du må ikke fylde containeren mere, end låget kan lukkes helt.

Få SMS-besked inden tømning

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen