Ændringer vedrørende leveringsbestemmelser

Vi laver en række ændringer, der påvirker dig som kunde. Vi har her på siden samlet information om ændringerne. Som kunde har du også modtaget direkte varsel med orientering omkring de forskellige ændringer.

Hvorfor ser min regning anderledes ud?

Fra marts 2024 vil du ikke længere modtage bilag, når du får en opkrævning fra os. Din opkrævning vil indeholde en kort og overskuelig oversigt over, hvor meget du skal betale for din forsyning. Har du brug for at se flere detaljer, kan du fortsat nemt finde dine regninger med bilag på din personlige selvbetjeningsportal på Min Side. Ændringen betyder, at vi minimerer vores udgifter til at sende regninger. 
 

Vi har varslet alle kunder om ovenstående på de regninger, der er sendt ud i november, december og januar.

 

Ændringer i leveringsbestemmelser pr. 1. juli 2024

Vi opdaterer vores leveringsbestemmelser pr. 1. juli 2024. Ændringerne omfatter både kloak, vand, fjernvarme og bygas. Vi har sendt brev til alle kunder og varslet dem 3 måneder inden om væsentlige ændringer i bestemmelserne. 

Nedenfor kan du læse mere om både væsentlige og mindre ændringer i leveringsbestemmelserne for de enkelte forsyningsarter. 

Du kan finde nuværende leveringsbestemmelser her på siden. De opdaterede bestemmelser kan du finde på vores hjemmeside fra den 1. juli 2024. 

Info ikon

Væsentlige ændringer – gælder alle forsyningsarter 

Nye gebyrer

Vi indfører gebyrer, der afspejler omkostningerne ved den opkrævningsform, du som kunde har valgt. Vi anbefaler Betalingsservice som den billigste og digitale løsning. Nedenfor kan du se, hvad de nye gebyrer bliver.

Tjek din betalingsmetode på Min Side

Er du allerede tilmeldt Betalingsservice og ønsker at fortsætte med det, skal du ikke gøre noget. Din valgte betalingsmetode fortsætter, medmindre du aktivt skifter. Er du i tvivl om, hvorvidt du er tilmeldt Betalingsservice, eller ønsker du at skifte til Betalingsservice, kan du logge ind på Min Side og tjekke det ved at klikke på "Betalingsservice" under punktet "Services". 

Log ind på Min Side 

Gebyrer for privatkunder

 • 49 kr. for betaling via indbetalingskort
 • 5 kr. for betaling via Betalingsservice

Gebyrer for erhvervskunder   

 • 39,2 kr. ekskl. moms for betaling via indbetalingskort
 • 4 kr. ekskl. moms for betaling via Betalingsservice
 • 20 kr. ekskl. moms for faktura på e-mail*

*Det er nyt, at du som erhvervskunde kan få din faktura tilsendt på e-mail. Løsningen bliver efter planen implementeret inden udgangen af 2024. 

Nyt fælles bilag 

Vi laver et nyt fælles bilag om hæftelse, betaling og inddrivelse, som kommer til at gælde for alle forsyningsarter. Indholdet bliver ikke ændret, men blot samlet for at gøre det mere overskueligt for dig som kunde. 

Hæftelse, betaling og inddrivelse

Mindre ændringer:

 • Kunden gøres opmærksom på, at der ved kundeskifte bliver fremsendt en flytteopgørelse og opkrævet et gebyr for udarbejdelse af opgørelsen.
 • Det er blevet tilføjet, at valg af en anden type aflæsning af forbruget, end den selskabet har valgt, kan medføre ekstra omkostning for kunden.
 • Der er tilføjet en definition af, hvad mellemperiode er (perioden fra en fraflytning til en indflytning).

Vand

Mindre ændringer i regulativ:

 • Regulativet er blevet afkortet, idet bestemmelser om betalingsforhold er blevet samlet i et fælles bilag, der gælder alle forsyningsarter.

Kloak

Mindre ændringer i betalingsvedtægter:

 • Der er tilføjet et nyt afsnit i punkt 5 om forhold vedrørende afledning ved gravitation.
 • Der er tilføjet et uddybende afsnit i punkt 7 omkring tilslutningsbidrag.
 • Der er tilføjet et nyt afsnit i punkt 7.1.4 om muligheden for afdragsordninger til tilslutningsbidrag og nødvendige anlæg på ejendommen for kunder med en lavere husstandsindkomst.
 • I punkt 7.5 er afsnittet om ledningsbrud og muligheden for at få reduceret vandafledningsbidraget i den forbindelse blevet præciseret.

Bygas

Mindre ændringer i leveringsbestemmelser:

 • Bestemmelserne er blevet opdateret, opbygningen er blevet strømlinet med Aalborg Forsynings øvrige leveringsbestemmelser.

Varme

Mindre ændringer i leveringsbestemmelser:

 • Der er lavet mindre sproglige præciseringer.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen