Aalborg Forsyning og Aalborg Portland udvider samarbejdet

Aalborg Forsyning og Aalborg Portland udvider samarbejdet

I dag blev der sat pen til papir på en kontrakt, der sætter rammen for fremtidens samarbejde mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Portland. Aftalen betyder, at fjernvarmeforbrugerne nu kan se frem til endnu mere overskudsvarme i radiatoren.

Mere overskudsvarme til kunderne og mindre CO2-udledning. Det er resultatet af forhandlinger mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Portland om et udvidet fremtidigt samarbejde.

Bestyrelsesformand i Aalborg Forsynings energiselskaber Lasse P.N. Olsen udtaler:

"Det er en stor og vigtig brik i en mere bæredygtig omstilling, der nu er faldet på plads. Industriel overskudsvarme er en central del af Aalborg Forsynings strategi for fremtidens fjernvarmeleverance, og aftalen her betyder, at andelen af overskudsvarme fra Aalborg Portland stiger fra ca. 20% til ca. 28% i vores samlede energimix. Det er virkelig noget, der gør en markant forskel i vores bestræbelser på at omstille til mere ressourcesparende fjernvarme," siger formanden, som samtidig glæder sig over, at aftalen med Aalborg Portland ved samme lejlighed er blevet forlænget med 20 år.

Overskudsvarme i den grønne omstilling

Aalborg Forsyning har en lang tradition for at udnytte overskudsvarme, ikke mindst takket være det mangeårige samarbejde med Aalborg Portland, som i kraft af deres produktion er i stand til at levere meget store mængder overskudsvarme - varme, der ellers ville gå til spilde, hvis ikke det blev ledt ind i fjernvarmerørene.

"Bæredygtighed er en integreret del af Aalborg Portlands strategi, og kan vi samtidig understøtte den grønne omstilling i Aalborg, er det en ekstra gevinst. Derfor giver det rigtig god mening for os fortsat at levere overskudsvarme til Aalborg Forsynings varmekunder. Det glæder os, at vi med den nye aftale ovenikøbet kan bidrage med at dække en markant større andel af varmeforbrugernes behov. Men faktisk er mulighederne endnu større, og det potentiale ser vi frem til at undersøge sammen med Aalborg Forsyning," siger direktør for Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

Da Aalborg Byråd i 2017 vedtog strategien for den grønne omstilling af varmeproduktionen, fik Aalborg Forsyning samtidig til opgave at støvsuge Aalborg Kommune for overskudsvarme:

"Vi har gennem de seneste år lavet et benarbejde for også at få koblet små overskudsvarmeleverandører på fjernvarmenettet. F.eks. har vi fået en række butikker og virksomheder med på listen over leverandører, selvom Aalborg Portland fortsat - og særligt med den nye aftale - med afstand er den klart største leverandør af overskudsvarme. Grundlæggende kan vi rigtig godt lide tanken om at genbruge den energi, der allerede er produceret, så energien ikke skal produceres to gange," siger Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør i Aalborg Energi Holding A/S.

Fakta om samarbejdet med Aalborg Portland:

  • Aftalerne med Aalborg Portland er udvidet og forlænget med 20 år. Aalborg Portland har siden starten af 1990'erne bidraget med overskudsvarme til Aalborg Forsynings fjernvarmeproduktion.
  • Den årlige CO2-besparelse ved aftalerne er på ca. 150.000 ton, da overskudsvarme betragtes som 100% vedvarende energi.
  • Med tillægsaftalerne vil Aalborg Portlands leverancer udgøre en øget andel af Aalborg Forsynings energimix, idet andelen vil stige fra ca. 20% til fremover at udgøre ca. 28% af det indkøbte energimix.
  • Den ekstra mængde overskudsvarme svarer til ca. 7.500 husstandes forbrug.
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen