Blok 3

Aalborg Forsyning lander på benene efter turbulent år

2022 har været et turbulent år, men trods markante udfordringer er Aalborg Forsyning landet på benene. Samtidig har energikrisen understreget, hvor vigtig Aalborg Forsynings arbejde med den grønne omstilling er.

2022 blev på mange måder et udfordrende år – også i Aalborg Forsyning. I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine fulgte energikrise og inflation. Energipriserne har været voldsomt ustabile, og der har været udbredt frygt for forsyningssikkerheden. Samtidig er vigtigheden af den grønne omstilling blevet tydeligere end nogensinde.

Aalborg Forsyning havde som koncern en nettoomsætning på 2,5 mia. kr. i 2022, mens omsætningen var på 2,6 mia. kr. i 2021. Årets resultat efter skat blev 78,2 mio. kr. i 2022 mod 310,3 mio. kr. i 2021. Det viser Aalborg Forsynings årsrapport, som netop er offentliggjort.

Resultatet er bl.a. påvirket af EU’s sanktioner mod russisk kul, som betød, at Nordjyllandsværket i en højspændt situation med stigende priser, skulle sikre sig kul nok til produktionen. Det lykkedes, men efterfølgende blev Nordjyllandsværket ramt af et nedbrud og var ude af produktion i fem måneder, mens elpriserne var tårnhøje.

Da Nordjyllandsværket kom i produktion igen, var elpriserne faldet.

”Det har presset Aalborg Forsyning, at vi ikke fik den indtjening, som vi havde regnet med, og i december 2022 blev vi desværre nødt til at hæve varmeprisen. Men på trods af alle udfordringerne er vi landet på benene. Vi har holdt hånden under aalborgensernes forsyning og fastholdt en høj forsyningssikkerhed,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning tjener ikke penge på at levere fjernvarme, vand og aflede spildevand. Økonomien skal hvile i sig selv, og prisstigningen giver derfor ikke et højere overskud til Aalborg Forsyning.

Drikkevand kan komme under pres

Selvom der har været krig og krise i 2022, har det ikke påvirket den daglige drift i Aalborg Forsyning. Borgerne har varme i radiatorerne, rent drikkevand i hanerne og kan på en sikker måde komme af med spildevand og overfladevand.

Igen i 2022 sikrede Aalborg Forsyning også, at der ikke kom kogepåbud eller skete overskridelser i forhold til kvalitetskravene til drikkevand.

Alligevel er der udfordringer, når det handler om at sikre rent drikkevand til fremtidige generationer.

Det bliver sværere og sværere for at finde rent grundvand. Derfor har Aalborg Forsyning argumenteret for, at det er god samfundsøkonomi, at vandværkerne ejer og beskytter den jord, hvor drikkevandet bliver dannet. Det kan ske ved, at det bliver muligt at gøre brug af ekspropriation, så vandværkerne betaler, hvad det koster at gøre de nødvendige arealer til deres produktionsapparat.

”Det er vi endnu ikke kommet i mål med, men vi fortsætter med at påvirke udviklingen, ligesom vi har sat gang i arbejdet med udviklingen af en vandforsyningsplan, så vi også i fremtiden kan sikre rent og rigeligt drikkevand til borgerne i Aalborg Kommune,” siger bestyrelsesformand Per Clausen.

Samtidig er behovet for klimatilpasning også stort, og derfor har en vigtig opgave i Aalborg Forsyning i 2022 været det fortsatte arbejde med at separatkloakere, så regnvandet kan blive ledt væk på en forsvarlig måde.

Fart på fjernvarmen

Udviklingen af Norbis Park, som er Aalborg Forsyning område ved Nordjyllandsværket, er også fortsat som planlagt. Det vil i fremtiden danne ramme for et testcenter, hvor virksomheder og offentlige institutioner kan samarbejde omkring forskning og udvikling af nye teknologier inden for klima, miljø, energi og vand. 

Energikrisen har heller ikke bremset den grønne omstilling i Aalborg Forsyning.

”I år er det blevet meget tydeligt, at den grønne omstilling ikke kun er et af de væsentlige svar på en klimaneutral fremtid, men også på en verden, hvor vi ikke skal frygte for forsyningssikkerheden. Derfor har vi fulgt vores planer om at investere i de grønne teknologier, som skal tage over, når vi udfaser brugen af kul på Nordjyllandsværket i 2028,” siger Søren Gais Kjeldsen, administrerende direktør i Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning vil sikre forsyningssikkerheden ved at gå mod et flerstrenget og mere fleksibelt fjernvarmesystem, hvor mange forskellige varmekilder skal bidrage til en stabil ydelse for kunderne.

”Derudover har regeringens beslutning om, at Danmark skal være grønnere og uafhængig af russisk gas, betydet, at der er sat ekstra hastighed på udrulningen af fjernvarme, hvilket også har skabt travlhed i Aalborg Forsyning,” siger Søren Gais Kjeldsen.

I 2022 fik Aalborg Forsyning 1.400 nye fjernvarmekunder, og derudover har Aalborg Forsyning undersøgt, hvilke områder det samfunds- og selskabsøkonomisk giver mening at tilbyde fjernvarme. Der bliver nu arbejdet videre med seks områder, som kan få fjernvarme inden udgangen af 2028, hvis der er tilslutning nok.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen