Renseanlæg

Nyt banebrydende projekt vil effektivisere jagten på miljøfarlige stoffer

Aalborg Forsyning står i spidsen for et nyt projekt, der skal udvikle en metode til hurtigt og systematisk at opspore kilderne til miljøfarlige stoffer i vandmiljøet som fx PFAS. Projektet skal også udvikle og teste nye teknologier til at rense for miljøfarlige stoffer.

Udover PFAS sker der løbende nye fund af miljøfarlige stoffer, ligesom mere viden om, hvad stofferne betyder for sundheden, ofte medfører skærpede krav. Når grænseværdierne skærpes eller når nye stoffer identificeres, er der brug for bedre kildesporing og i nogle tilfælde også nye rensemetoder.

Begge dele vil Aalborg Forsyning nu finde løsninger på i samarbejde med Aalborg Universitet, Aalborg Kommune, Hjørring Vandselskab A/S og Krüger A/S. Det sker i projektet MAP’N TREAT, som har en ambition om at mindske udledningen af miljøfarlige stoffer og udvikle en fast-track metode til kildesporing, som forsyningsselskaber, kommuner og miljømyndigheder både i Danmark og internationalt kan få glæde af.

”Medicinrester, PFAS, pesticider og andre miljøfarlige stoffer hører hverken hjemme i grundvandet eller vandmiljøet. Men hvis vi skal fjerne de miljøfarlige stoffer, kræver det dels, at vi får udviklet en hurtig og effektiv kildesporing, og dels at vi får udviklet og testet ny teknologi til målrettet rensning for miljøfarlige stoffer,” siger Birthe Dilling Berg, der er vand- og spildevandschef i Aalborg Forsyning.

Samler viden i database

Der er flere kilder til de miljøfarlige stoffer i spildevand og miljø, men en af dem er produktionsvirksomheder, og det er et fokuspunkt i MAP’N TREAT-projektet. Udfordringen for forsyningsselskaberne er, at hvis de i dag skal finde frem til, hvilke kilder de miljøfarlige stoffer i spildevandet stammer fra, så kræver det et stort og besværligt detektivarbejde. En anden udfordring er, at det er dyrt og ikke altid teknisk muligt at rense for de miljøfarlige stoffer.

”Projektet vil bl.a. skabe overblik over, hvilke typer af miljøfarlige stoffer, produktionsvirksomhederne bruger og dermed kan udlede til kloaknettet, og samle den viden i en database sammen med eksisterende data fra kommunens tilslutningstilladelser. Ved at forbedre kildesporingen kan vi identificere de virksomheder, som udleder miljøfarlige stoffer til kloaknettet og nedbringe udledningen,” forklarer Birthe Dilling Berg.

Test og udvikling af rensemetoder

Udover kildesporing har projektet også fokus på udvikling og test af rensemetoder i pilotskala. EU barsler med et nyt Byspildevandsdirektiv, som bl.a. lægger op til, at 80 pct. af de miljøfarlige stoffer skal fjernes på de større renseanlæg. Det kræver udvikling af ny teknologi, og derudover er det dyrt at rense, så forslaget vil få økonomiske konsekvenser for forsyningsbranchen. Industrien skal også i højere grad til lommerne, hvis det står til EU, som lægger op til et udvidet producentansvar. Det er et forureneren betaler-princip, som vil kunne betyde, at industrien skal bidrage til betaling for rensning for miljøfarlige stoffer fra deres produktion.

”Det er et komplekst område, for der er ikke én rensemetode, som passer til alle. Vi har en fælles interesse med industrien i at udvikle og teste nye rensemetoder også ude hos virksomhederne, for ofte vil det bedst kunne betale sig for virksomhederne, at rensningen foregår lokalt hos dem. Derfor har projektet også fokus på dette område,” siger Birthe Dilling Berg.

MAP’N TREAT-projektet er støttet af MUDP (Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram), og foregår i 2023 til og med 2025.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen