Aalborg Forsyning indstiller udbud af 100 MW geotermianlæg

Aalborg Forsyning indstiller udbud af 100 MW geotermianlæg som turnkey-leverance, da ingen leverandører har afgivet bud. Forsyningsselskabet vil nu vurdere, om geotermi bliver en del løsningen for fjernvarmeforbrugerne i Aalborg.

Aalborg Forsyning har på baggrund af en udbudsproces i længere tid været i dialog med en leverandør om levering af et 100 MW geotermianlæg. Målet fra Aalborg Forsyning har været at tilbyde fjernvarmeforbrugerne i Aalborg mere bæredygtig varme fra en vedvarende energikilde til en attraktiv pris. På baggrund af de endelige udbudsbetingelser har leverandøren nu meddelt, at de ikke ønsker at afgive bud.

"Det er med stor ærgrelse, at vi må konstatere, at det ikke har været muligt at modtage et bud. Vi har arbejdet intenst og konstruktivt med en leverandør i en dialogbaseret udbudsform. Her lige før målstregen må vi desværre konstatere, at leverandøren har valgt at trække sig. Det er vi meget ærgerlige over, da vi har et ønske om at tilbyde varmeforbrugerne i Aalborg vedvarende energi fra undergrunden, og alt tyder på, at der er gunstige forhold for geotermi i Aalborg-området." siger Lasse Olsen, bestyrelsesformand i Aalborg Forsyning.

Aalborg Forsyning anser fortsat geotermi som en teknisk mulighed i den fremtidige varmeproduktion, men anerkender, at det ser svært ud. Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Forsyning, uddyber:

"Vi fornemmer, at risikovilligheden ikke længere er til stede for at gennemføre omkostningstunge prøveboringer. Samtidig er rammevilkårene for geotermi ikke er gunstige nok til, at der kan tilbydes en attraktiv varmepris. Det betyder, at leverandøren har valgt at trække sig."

Omstillingen af varmeproduktionen i Aalborg er allerede langt i den konkrete planlægning af alternativer til kul. Trods manglen på bud fra leverandører af geotermianlæg fortsætter arbejdet med alternative løsninger.

Søren Gais Kjeldsen uddyber:

"I Aalborg Forsyning fortsætter vi vores grønne omstilling, hvor vi planmæssigt udfaser kul frem mod 2028. At geotermi nu ser ud til ikke at blive en del af løsningen ændrer ikke på vores overordnede strategi, hvor varmepumper og overskudsvarme vil blive væsentlige elementer i fremtidens varmeproduktion."

Fakta om geotermi

  • Geotermi er en vedvarende energikilde på linje med vind og sol.
  • Med geotermi udnyttes el mere effektivt til varmeproduktion end ved varmeproduktion udelukkende baseret på varmepumper. Ved brug af geotermi kan 3,5 MW vindmøllestrøm opvarme 3.000 huse, mens luft-vand varmepumpe kan opvarme 1.500 huse med samme mængde vindmøllestrøm.

Fakta om udbudt turnkey-anlæg

  • Årlig varmeproduktion: 550.000 MWh pr. år svarende til ca. 20 % af Aalborgs varmeforbrug, dvs. 25.000-30.000 husstande.
  • Varmekapacitet: ca. 100 MW fordelt på 7-10 sites.
  • Planlagt etablering: 2023-2029
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen