Stemningsbillede

Prisen på fjernvarme stiger ikke i Aalborg Forsyning

Selvom Danmark og resten af Europa er ramt af energikrise, holder Aalborg Forsyning fjernvarmeprisen i ro i 2022.

Bemærk at dette er en gammel nyhed. Læs den aktuelle nyhed om varmepriser her.

Energikrisen har spredt sig som en steppebrand i hele Europa. Energipriserne er på himmelflugt, og det vil kunne mærkes på den enkelte borgers pengepung. Men fjernvarmekunderne i Aalborg Kommune kan ånde lettet op, for Aalborg Forsyning holder prisen for fjernvarme i ro i 2022. 

”Der venter ikke nogen ekstraregninger på fjernvarme til vores kunder. Vores fjernvarmepriser vil være stabile, og derfor går vores kunder fri, selvom der er energikrise,” siger Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning.

Det skyldes blandt andet, at Aalborg Forsyning ikke er afhængig af gas og el i sin produktion af fjernvarme. I stedet kommer varmen fra flere forskellige energikilder fx affaldsforbrænding, overskudsvarme fra bl.a. Aalborg Portland og kul på Nordjyllandsværket. 

”Vi har nogle gode faste kontrakter på affaldsforbrænding og overskudsvarme, som ikke rykker sig trods energikrisen. Og selvom prisen på kul er steget, får det ikke betydning for fjernvarmekunderne. Nordjyllandsværket producerer både varme og el, og med de stigende elpriser har vi også opnået en stigende indtjening på elproduktionen, som udligner de stigende udgifter til kul,” forklarer Søren Gais Kjeldsen.

Større efterspørgsel og lavt udbud

Baggrunden for de stigende energipriser på verdensplan er bl.a., at efterspørgslen på energi er fløjet i vejret i takt med genåbningen efter Corona, og samtidig er udbuddet af energi lavt. Rusland har skruet ned for leverancerne af gas til Europa, og derudover har der været mindre vind, så vindmøllerne ikke har leveret så meget strøm som håbet.

”Når vi om nogle år har udfaset brugen af kul på Nordjyllandsværket, vil en større del af vores varmeproduktion være el-baseret. Men vores strategi er, at vi øger mængden af overskudsvarme og introducerer større lagre, så vi ikke bliver sårbare overfor svingninger på det internationale energimarked,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Mindre prisstigning på bygas

Aalborg Forsyning kommer dog ikke udenom at hæve prisen på gas. Her har forsyningsselskabet givet besked til kunderne om, at gasprisen stiger med 17 pct. Det får dog ikke den store betydning for de private bygas-kunder, der bruger gas til komfuret.

”Langt størstedelen af den pris, som bygas-kunderne betaler, består af et fast abonnement, som ikke bliver ramt af prisstigninger. Derfor er det kun på selve forbruget af bygas, at prisen stiger,” siger Søren Gais Kjeldsen.

Den typiske komfur-kunde har et forbrug på 25 kubikmeter bygas om året, hvilket årligt koster 184 kr., men nu stiger til cirka 220 kr.

Fakta

Aalborg Forsyning leverer varme til 110.000 boliger og gas til 7.500 kunder. Mens fjernvarmeprisen bliver holdt i ro, vil de private bygas-kunder opleve mindre prisstigninger.

Vi opdaterer vores priser pr. 1. januar 2022.

Find vores gældende priser

Kontaktinformation

Yderligere oplysninger kan fås hos:

  • Søren Gais Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning, tlf. 2940 1820
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen