Stemningsbillede

Gigantisk sugerør er nu sænket ned i kridtsø

Aalborg Forsyning nåede i dag en vigtig milepæl for etableringen af et af verdens mest energieffektive fjernkøleanlæg, da det rør, som skal danne fundamentet for det kommende fjernkøleanlæg til Nyt Aalborg Universitetshospital, blev sænket ned i kridtsøen ved Aalborg Portland.

Når Nyt Aalborg Universitetshospital slår dørene op, bliver det med et af verdens mest energieffektive og klimavenlige fjernkøleanlæg. Bag projektet står Aalborg Forsyning i et tværgående samarbejde med Aalborg Portland og Nyt Aalborg Universitetshospital. Parterne kunne i dag fejre ”rørnedsænkning”, da røret, som skal danne fundamentet for det kommende køleanlæg, blev sænket ned i kridtsøen ved Aalborg Portland.

”Sammen med Aalborg Portland og Region Nordjylland får vi nu skabt et unikt og langt mere klimavenligt fjernkøleanlæg, hvilket vi ser som et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Projektet er både nytænkende, driftssikkert og ressourcebesparende for vores miljø,” siger Per Clausen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings Energidivision, hvor fjernkøling er et nyt og fremgangsrigt forretningsområde.

Rørnedsænkningen var en teknisk kompliceret operation, hvor et 27 meter langt rør med en diameter på en meter blev sænket ned i kridtsøen ved Aalborg Portland med hjælp fra en kran og dykkere i vandet. Rørstykket går fra top til bund i søen, og det får afgørende betydning for fjernekølesystemets funktionalitet, fordi det skal suge koldt vand op fra kridtsøen. Herefter bliver vandet ført direkte til en vekslerstation ved kridtsøen, hvor temperaturen i det kolde søvand overføres igennem en varmeveksler til vand, som cirkulerer i et lukket system igennem en 3,6 km lang ledning til Nyt Aalborg Universitetshospital. Ved hospitalet bliver der opført en kølecentral med både vekslere og varmepumper. Kølecentralen kan dermed både bruges til at producere køl og varme, så der kan leveres køl til hospitalet og fjernvarme til fjernvarmenettet.

”Jeg glæder mig over, at vi nu kan se frem til at tage en innovativ og mere klimavenlig køleløsning i brug, som skal sikre både personale og patienter behagelige forhold på nordjydernes nye hospital. Løsningen matcher Region Nordjyllands ambition om at blive Danmarks grønne region, og jeg håber, at den kan inspirere andre til at se i samme retning,” siger Ulla Astman, formand for Region Nordjylland.

Søen har en temperatur på mellem 5 og 14 grader over årets sæsoner, og netop de stabile temperaturer betyder, at Aalborg Forsyning kan opnå en meget høj effektivitet i fjernkøleløsningen til hospitalet. Aalborg Portland fortsætter indvinding af kridt fra søen, samtidig med at Aalborg Forsyning udnytter kulden fra vandet.

”Det er ikke bare en teknologisk smart og mere klimavenlig løsning – det er også udtryk for et godt, tæt og konstruktivt samarbejde mellem parterne. Derudover samarbejder vi allerede med Aalborg Forsyning om bl.a. overskudsvarme til fjernvarmen og tørret spildevandsslam til vores produktion. Jeg ser for mig, at vi kommer til at samarbejde endnu mere fremover,” siger Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør Aalborg Portland.

Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Forsyning og bestyrelsesmedlem i Green Hub Denmark, glæder sig også over, at Nordjylland endnu en gang går foran, når det handler om fremtidens grønne løsninger: ”Projektet er endnu et godt eksempel på, at Green Hub Denmark bygger bro mellem virksomheder og myndigheder for at skabe grøn vækst i verdensklasse,” siger han.

Det er planen, at fjernkøleanlægget sættes i drift i efteråret 2021.

Fakta om fjernkøleanlægget:

  • Teknisk kapacitet på 7,3 MW med mulighed for at udvide op til 11 MW.
  • En 80-90% CO2-besparelse i forhold til traditionelle køleløsninger.
  • Anlægget er fem gange så effektivt som traditionelle køleløsninger og sparer i drift 700 tons CO2 om året.

For yderligere oplysninger kontakt:

  • Per Clausen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, 31 67 50 08
  • Søren Gais Kjeldsen, direktør Aalborg Forsyning, 29 40 18 20
  • Ulla Astman, formand for Region Nordjylland, 30 23 64 54
  • Michael Lundgaard Thomsen, adm. direktør for Aalborg Portland, 29 49 50 22

For teknisk information kontakt:

  • Michael Sandager, fjernkøling projektleder Aalborg Forsyning, 31 99 01 22
Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen