Stemningsbillede

Det sker der fremover med dit haveaffald

Igennem en lang række år har vi tilbudt kompost på vores genbrugspladser – til glæde for kommunens borgere og med tanken om at sende haveaffaldet retur til borgerne. Desværre må vi stoppe for dette tilbud og udnytte haveaffaldet til andre formål. 

”Produktion af kompost har dog desværre andre konsekvenser, som vi bliver nødt til at reagere på i vores grønne omstilling,” fortæller Anders Dahl, afsnitsleder for affaldsområdet.

Ifølge rapporten fra Regeringens Klimapartnerskab er udledningen af CO2 fra åben kompostering af haveaffald betydelige. Partnerskabet vurderer samtidig, at udledningen på nationalt plan årligt kan reduceres med ca. 180.000 tons CO2, hvis man udfaser kompostering. Det betyder derfor, at vi i Aalborg Kommune ikke længere hverken producerer eller tilbyder kompost til udlevering til borgerne på vores genbrugspladser.

Borgere, der har behov for jordforbedring i deres haver, må i stedet købe produkterne ved andre leverandører.

Haveaffaldet kan heldigvis fortsat blive udnyttet til andre gode formål, og fremover vil vi kunne bidrage med biomasse til energiproduktion og til jordbrugsformål med gødningseffekt.

Biomasse til energiproduktion

Det hårde haveaffald fra borgerne i kommunen bliver neddelt til biomasse til energiproduktionen på Reno-Nord. Det hårde haveaffald er bl.a. nedsavede træer, grene, buske og rødder fra det haveaffald, vi modtager.

Jordbrugsformål med gødningseffekt

Det bløde have- og parkaffald anvendes i landbruget, hvor det nedpløjes til gavn for dyrkning af jord, da det kan erstatte øvrige gødningsprodukter eller anvendes i produkter med jordforbedrende effekt. Det bløde haveaffald er bl.a. græs, blade og nedfaldet frugt.

 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen