En milepæl er nået i verdens største projekt med genbrugsplast

Den første kunde i Storvorde blev i går koblet på fjernvarmenettet. Denne begivenhed markerer et højdepunkt i et større banebrydende projekt.

Siden vi i efteråret 2019 opnåede den nødvendige tilslutning til fjernvarmeudrulning i Storvorde og Sejlflod, har vi været i fuld gang med at facilitere udrulningen af ledningsnettet i området. I går kulminerede den indsats med tilslutningen af den første kunde. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen åbnede i samarbejde med byrådsmedlem og halformand Lars Peter Frisk for fjernvarmen i Båndbyhallen i Storvorde. Aalborg Forsyning og virksomheden LOGSTOR var ligeledes repræsenteret. Dansk Fjernvarme var også til stede på dagen, og det samme gjorde sig gældende for den lokale borgerforening, samråd og halpersonale. 

Foreløbigt har 404 ud af ca. 1800 potentielle fjernvarmekunder valgt at koble sig på det nye fjernvarmenet i Storvorde og Sejlflod. Dermed er udvidelsen samtidig en af de største konverteringer af olie- og naturgaskunder i nyere tid. De 404 konverterede varmekunder svarer til lige knap halvdelen af områdets eksisterende bygningsareal. Hvis samtlige varmekunder i området skiftede til fjernvarme, ville den årlige C02-besparelse være på ca. 2000 tons. Arbejdet med tilkobling af de nytilmeldte fjernvarmekunder i Storvorde og Sejlflod forventes at være afsluttet i 1. halvår 2022.

Flere kilometer genbrugsplast

Udvidelsen af fjernvarmenettet er en del af et innovativt pilotprojekt, hvor man som det første sted i verden i stor skala benytter rør af genbrugsplast.

Projektet er resultatet af et samarbejde med den nordjyske rørvirksomhed LOGSTOR og omfatter etableringen af knap 30 kilometer ledningsnet, hvor fjernvarmerørenes ydre plastkappe er fremstillet af 100 procent genbrugsplast. Sammenlagt skal der bruges omkring 100 tons genbrugsplast til projektet, og ifølge Lasse P. N. Olsen, der er bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings energidivision, er der store perspektiver i projektet: 

“Håndtering af plastikaffald er en af tidens største miljømæssige udfordringer, og derfor er vi rigtig glade for realiseringen af det innovative projekt, der er helt i tråd med vores ambition om at levere en mere bæredygtig fjernvarme i fremtiden og ikke mindst om at styrke den cirkulære økonomi i Nordjylland og Danmark. Det er Aalborg Forsynings ambition, at rørsystemer med genbrugsplast skal anvendes i alle fremtidige fjernvarmeprojekter, efter vi har gennemtestet det i stor skala i Storvorde-Sejlflod-området,” siger Lasse P.N. Olsen og fortsætter:

“Det er med andre ord et projekt med et stort potentiale. De nye rør leveres til samme pris som de konventionelle rør, og samtidig indebærer løsningen en miljøbesparelse på hele 160 tons CO2, som produktionen af 100 tons nyt plastik ellers ville føre til.” 

Virksomheden LOGSTOR er en førende global leverandør og producent af rørsystemer til energibranchen, og de står bag introduktionen af genbrugsplastik i fjernvarmerørene. 

Hos LOGSTOR er man allerede i gang med at arbejde på løsninger til at erstatte rørenes andre dele med genanvendelige materialer, men der kan gå nogle år, før det 100 procent genanvendelige fjernvarmerør er en realitet, da branchestanderne skal følge med, forklarer adm. direktør i LOGSTOR Kim Christensen. 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen