Stemningsbillede

Udbud og indkøb

Vi har et stort ansvar for at sikre effektive og ressourcebevidste indkøb, der overholder lovgivningen. Specielt når vi årligt indkøber for over 2 milliarder kroner inden for varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.  

På denne side har vi samlet viden om, hvordan vi sikrer ansvarlige indkøb gennem både udbuds- og indkøbsprocessen.

Udbuds- og indkøbsprocessen

Vi er som offentligt ejet forsyningskoncern underlagt udbudsreglerne, og skal derfor sikre overholdelse af lovgivningen i alle indkøb.

Alle indkøb understøtter vores produktion, drift og vedligehold samt administrative behov, og vi lægger stor vægt på effektivitet og innovation i vores indkøb. Vi vil i videst muligt omfang løfte et socialt, bæredygtigt og samfundsmæssigt ansvar i overensstemmelse med FN´s verdensmål og vores CSR-politik.

Vi vil gennem dialog med markedet forme og optimere vores indkøb, så vi opnår de bedste priser og den bedst mulige kvalitet samt udnytter synergier af den samlede indkøbsvolumen – til gavn for vores kunder og borgere.

Vi vægter en god dialog med markedet, før vi går i gang med udbudsprocessen, og er åbne for dialog, der kan forme og optimere vores indkøb. Det er generelt vigtigt at overholde tidsfrister under udbudsprocessen, idet overskridelser af deadlines betragtes som ikke konditionsmæssig og leder til udelukkelse i det videre udbudsforløb.

Digital udbudshåndtering 

Vi sikrer effektivitet i udbud og indkøb ved at bruge digitale løsninger i vores udbuds- og indkøbsprocesser. Vi offentliggør og behandler udbud, licitationer og tilbudsindhentninger gennem udbudssystemet ethics.dk. Underskrifter i forbindelse med kontraktindgåelser med leverandører og samarbejdspartnere indhentes også digitalt.

De digitale processer sparer os for tid, ressourcer, print- og distributionsomkostninger og er i tråd med vores grønne omstilling.

Stemningsbillede

Forretningsbetingelser

Her kan du læse vores fælles forretningsbetingelser til aftaler med en værdi på mindre end 200.000 kroner. 

Effektivitet og innovation 

Vi skal være en troværdig og professionel samarbejdspartner over for leverandørerne. Der lægges stor vægt på gensidig erfarings- og videndeling mellem selskaberne i Aalborg Forsyning samt med leverandørerne, og der ønskes et samarbejde, hvor parterne i fællesskab er opmærksomme på og medvirker til nye løsninger til gavn for alle.

Vi udnytter, i den udstrækning det vurderes at være fordelagtigt for det konkrete indkøb, muligheden for dialog med markedet inden færdiggørelse af udbudsmaterialet. Via denne dialog har vi mulighed for at eliminere unødvendige omkostninger samt for at sikre, at vi drager nytte af eventuelle nye, innovative løsninger, som markedet kan tilbyde – blandt andet til gavn for en cirkulær omstilling.

Mere om emnet

Stemningsbillede

Miljø og arbejdsmiljø

Vi er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Derfor er det vigtigt, at du som vores leverandør, læser hvilke krav vi stiller til dit miljø- og arbejdsmiljø, og finder vej til vores politik på området.

Stemningsbillede

Har du noget at fortælle os?

Aalborg Forsyning har etableret en whistleblowerordning og dialogforum for samfundsansvar, som har til formål at øge nuværende og tidligere ansattes og forretningsrelationers mulighed for at ytre sig om lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold.

Stemningsbillede

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vi arbejder løbende på at drive en mere bæredygtig forsyningsvirksomhed – både når det kommer til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen