Kan Aalborg Forsyning finde på at ophæve samarbejdet med begrundelse i vores manglende evne til at implementere adfærdskodekset?

Vi kan muligvis afslutte et samarbejde på denne grund. Det er dog mere sandsynligt, at vi som udgangspunkt ikke vil afslutte et samarbejde, før vi har været i dialog med jer om kommende tiltag, der klart viser fremskridt mod en efterlevelse af vores adfærdskodeks (Code of Conduct).  

Hvis ikke vi ser reel handling fra vores forretningsrelationer, og hvis der er mangel på samarbejdsvillighed, vil vi være nødsaget til at vurdere, om samarbejdet bør afsluttes.  

Forårsager, bidrager eller er I forbundet til væsentlige negative indvirkninger, og forsømmer I at gøre os opmærksomme på dem og på, hvordan I håndterer disse, udgør dette også en væsentlig misligholdelse af vores samarbejde. Det kan i sig selv føre til øjeblikkeligt ophør af samarbejdet.

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen