Hvornår forårsager, bidrager eller er min virksomhed forbundet til en negativ indvirkning?

At forårsage en negativ indvirkning på menneskerettighederne, miljøet eller antikorruptions principper betyder, at jeres virksomheds aktiviteter (eller udeladelser) medfører en risiko for en negativ indvirkning.  

Eksempel: Et eksempel herpå kan være, at jeres virksomhed diskriminerer i ansættelsesprocedurer.  

At bidrage til en negativ indvirkning på menneskerettighederne, miljøet eller antikorruptions principper betyder, at jeres virksomheds aktiviteter eller udeladelser i kombination med en tredje parts aktiviteter eller udeladelser medfører risici for negative indvirkninger.  

Når jeres virksomhed bidrager til en negativ indvirkning, betyder det, at der er sammenhæng mellem jeres aktiviteter og den negative indvirkning. Derudover skal I med rimelighed kunne forvente eller forudsige, at den negative indvirkning vil indtræffe.  

Eksempel: I beder f.eks. jeres leverandør, der er en mindre virksomhed, levere den dobbelte mængde på den halve tid. Her bør I kunne forudse, at handlingen kan medføre negative indvirkninger på leverandørens medarbejderes ret til hvile og fritid og ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø.  

At være forbundet til en negativ indvirkning på menneskerettighederne, miljøet eller antikorruptions principper betyder, at der er en direkte forbindelse mellem tredjeparten, der forårsager eller bidrager til den negative indvirkning, og jeres virksomheds produkter, services eller drift.  

Når jeres virksomhed er forbundet til en negativ indvirkning, er der enten ingen sammenhæng mellem jeres handlinger eller undladelser og den negative indvirkning, eller det ville ikke være rimeligt at forvente, at I kan forudse den negative indvirkning.  

Eksempel: Hvis jeres leverandør håndterer deres spildevand uforsvarligt og forurener den lokale vandforsyning, er I for eksempel forbundet til en negativ indvirkning, 

Chat
Chat
Kundeservice
Kundeservice
Adgang for alle
Adgang for alle
Scroll til toppen
Scroll til toppen